تجربه های موفق خودمان را به اشتراک میگذاریم

نام دوره : اصول و فنون مذاکره

گروه : مدیریت

سرفصل : مشاهده

تاریخ برگذاری : ۷ آذرماه

ثبت نام فردیثبت نام فردی

نام دوره :مهندسی فروش و بازاریابی

گروه : مدیریت

سرفصل : مشاهده

تاریخ برگذاری : ۱۳ آذرماه

ثبت نام فردیثبت نام فردی

نام دوره : داشبورد های مدیریت اکسل

گروه :مهندسی

سرفصل : مشاهده

تاریخ برگذاری : ۱۴ آذرماه

ثبت نام فردیثبت نام فردی

نام دوره :نرم افزار MSP

گروه :مهندسی

سرفصل : مشاهده

تاریخ برگذاری : ۲۰-۲۱-۲۸ آذرماه

ثبت نام فردیثبت نام گروهی

برگزاری دوره های پاییز و زمستان ۹۶ با ۷۰ تا ۹۰ در صد تسهیلات

ردیف
گروه
دوره
سرفصل
تاریخ برگزاری 
ثبت نام
ثبت نام گروهی
۱
مدیریت
اصول و فنون مذاکره
مشاهده
۷ آذر ماه
ثبت نام
ثبت نام
۲
مدیریت
مهندسی فروش و بازاریابی مشاهده

۱۳ آذر ماه

ثبت نام
ثبت نام
۳
مهندسی
داشبوردهای مدیریت اکسل
مشاهده
۱۴ آذر ماه
ثبت نام
ثبت نام
۴
مهندسی
نرم افزار MSP
مشاهده
۲۰ , ۲۱ , ۲۸ آذر ماه
ثبت نام
ثبت نام
۵
مهندسی
کاربرد اکسل در کنترل پروژه
مشاهده
۵ دی ماه
ثبت نام
ثبت نام
۶
مهندسی
ISO 45001
مشاهده
۱۳ دی ماه
ثبت نام
ثبت نام
۷
مدیریت
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
مشاهده
۱۷ بهمن ماه
ثبت نام
ثبت نام
۸
مهندسی
IATF 16949:2016
مشاهده
۲۴ بهمن ماه
ثبت نام
ثبت نام
۹
مهندسی 
ISO:9001:2015
مشاهده
۲ اسفند ماه
ثبت نام
ثبت نام

کاربر گرامی جهت تکمیل مراحل ثبت نام دوره خود، فیش واریزی را در این قسمت بارگذاری نمایید

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.