تجربه های موفق خودمان را به اشتراک میگذاریم

نام دوره : اصول و فنون مذاکره و ارتباط اثر گذار

گروه : مدیریت

سرفصل : مشاهده

تاریخ برگذاری : ۷ مرداد ۱۳۹۷- یکشنبه

ثبت نام فردیثبت نام فردی

نام دوره :راهکارهای عملیاتی افزایش مشاوره مدیریت در دوران رکود

گروه : مدیریت

سرفصل : مشاهده

تاریخ برگذاری : ۱۵ تیر۱۳۹۷ – جمعه

ثبت نام فردیثبت نام فردی

نام دوره : تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015

گروه :مهندسی

سرفصل : مشاهده

تاریخ برگذاری : ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۷ – یکشنبه

ثبت نام فردیثبت نام فردی

نام دوره :اصول حرفه ای کاهش بهای تمام شده و کاهش بهای تمام شده

گروه :مدیریت

سرفصل : مشاهده

تاریخ برگذاری : ۴ شهریور – یکشنبه

ثبت نام فردیثبت نام گروهی

برگزاری دوره های تابستان ۱۳۹۷

ردیف
گروه
دوره
سرفصل
تاریخ برگزاری 
ثبت نام
ثبت نام گروهی
۱
 مدیریت
راهکارهای عملیاتی افزایش مشاوره مدیریت در دوران رکود
مشاهده
۱۵ تیر – جمعه
ثبت نام
مشاوره مدیریت و بازاریابی">ثبت نام
۲
مهندسی و مدیریت
تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 مشاهده

۲۴ تیر – یکشنبه

ثبت نام
ثبت نام
۳
مدیریت
اصول و فنون تاثیر گذار
مشاهده
۷ مرداد-یکشنبه
ثبت نام
ثبت نام
۴
مدیریت
تحلیل بازار سرمایه (بورس، طلا و مسکن)
مشاهده
۱۹ مرداد- جمعه
ثبت نام
ثبت نام
۵
مهندسی و مدیریت
تحلیل الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس ISO1001:2015
مشاهده
۲۳ مرداد – سه شنبه
ثبت نام
ثبت نام
۶
مدیریت
اصول حرفه ای کاهش بهای تمام شده و کاهش بهای تمام شده
مشاهده
 شهریور – یکشنبه
ثبت نام
ثبت نام
۷
مدیریت
استراتژی های موفق رهبران مشاوره مدیریت
مشاهده
۱۵ شهریور – پنجشنبه
ثبت نام
ثبت نام

کاربر گرامی جهت تکمیل مراحل ثبت نام دوره خود، فیش واریزی را در این قسمت بارگذاری نمایید

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.