استاندارد ايزو ٢٠٠٠٠

استاندارد ایزو ۲۰۰۰۰، ISO 20000-1 استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در حوزه خدمات IT می باشد آخرین ویرایش استاندارد ایزو ۲۰۰۰۰ در سال ۲۰۱۱ توسط سازمان ایزو منتشرشده است مجموعه ای ازالزامات استاندارد برای یک سیستم مدیریت خدمات IT فراهم می نماید.

استاندارد ايزو ٢٠٠٠٠ بهترین روش های بین المللی برای مدیریت خدمات IT می باشد ویرایش جدید در April 2011 منتشر شده است  ویرایش جدید استاندارد ايزو ٢٠٠٠٠ به سایر استاندارد های مدیریتی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۲۷۰۰۱ نزدیک شده و براحتی یکپارچه می گردد ، چرخه دمینگ را جهت بهبود مستمر پیگیری می نماید این استاندارد ایزو از  ۹ بخش تشکیل شده است .
گواهینامه مدیریت خدمات IT ، ایزو ۲۰۰۰۰ ، منجر به بهبود ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مشتریان و بهبود مستمر می گردد .

استاندارد ایزو ۲۰۰۰۰

استاندارد ايزو ٢٠٠٠٠به سازمان ها در موضوعات زیر کمک می نماید :

اطمینان از اجرای اثربخش در ارائه خدمات IT
بهبود مستمر فرآیند ها
تمرکز بر هدایت مشتری

استاندارد ايزو ٢٠٠٠٠ در دو بخش تدوین شده است :
– استاندارد ISO/IEC 20000-1  – الزاماتی که باید اجراء گردد .
– استاندارد ISO /IEC 20000-2  – کد عملیاتی ، راهنمای چگونه باید جزییات بیشتر را اجراء نماییم.

 

مزایای پیاده سازی

استاندارد ايزو ٢٠٠٠در سازمان :

کاهش حوادث و بهبود مدیریت حوادث
بهبود تصویر و اعتبار سازمان .
تصویب فرآیند یکپارچه ارائه خدمات فناوری اطلاعات IT
کاهش زمان پاسخ و زمان وقفه خدمات IT
بهبود مدیریت هزینه ها جهت صرفه جویی مالی
بهبود مستمر فرهنگ
درک بهتر از نقش ها و اهداف سازمان .
آگاهی از قوانین و رعایت آنها .
حمایت از شرکت ، دارایی ها ، ذینفعان و مدیران .
افزایش رضایتمندی مشتریان از مشتریان داخلی و یا خارجی .
ایجاد یک مزیت رقابتی .
نگهداری مشتریان از طریق افزایش رضایتمندی آنها .
ثبات در ارائه خدمات و محصولات .

این مطلب توسط شركت مشاوره مهندسي فرآيند بهبود پارسيان  گردآوری شده است .
جهت درخواست مشاوره ايزو ، استاندارد ايزو ٢٠٠٠٠ با تلفن های زیر تماس بگیرید یا درخواست خود را ایمیل نمایید

۰۲۱۴۴۲۲۵۲۱۳

Hrm@fbpgroup.org