شش عادت مدیران استراتژیست:

۱) پیش بینی می کنند.
استراتژی نگاه به آینده است و آینده هم عموما نا معلوم! بنابراین راهی جز پیش بینی آینده وجود ندارد.

۲) تقکر انتقادی دارند.
زندگی روز مره یعنی پذیرش هر آن چیزی که برای ما پیش می آید. برای تغییر وضعیت موجود، بیش از هر چیز نیازمند درک نیاز به تغییر هستیم.برای این کار نباید هر چیزی را در همان مواجهه اول پذیریم. البته طبیعتا این موضوع با بدبینی فرق دارد. تفکر انتقادی تحلیلی منطقی است و نه احساسی.

۳) تفسیر می کنند.
دیدن ظاهر موضوعات و نتیجه گیری کار سختی نیست. مدیران استراتژیست، با بررسی اطلاعات از منابع مختلف چارچوب ها، ساختارها و روندها را شناسایی می کنند. آنها پیش فرض ها را زیر سوال می برند و فرضیه های خودشان را تعریف و آزمایش می کنند.

۴) تصمیم می گیرند.
مدیران استرتژیست در مرحله تحلیل نمی مانند. آنها می دانند هدف از تحلیل تصمیم و اجراست.

۵) هماهنگی ایجاد می کنند.
تصمیمات استراتژیک معمولا دارای ذی نفعان بیشماری هستند که خیلی وقتها منافع متضادی دارند. هنر استراتژیست هماهنگ کردن و همسوسازی این منافع متنوع و احتمالا متضاد است.

۶) یاد می گیرند.
استراتژیست ها پس از هر گامی که بر می دارند درسی جدید می گیرند. آن ها از شکست ها و موفقیت ها می آموزند. و مهمتر آنکه این آموخته ها را در عمل به کار می گیرند

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.