مقاله علمی و پژوهشی در رشته مهندسی مالی با عنوان برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظریۀ امکان و الزام فازی

مقاله علمی و پژوهشی در رشته مهندسی مالی با عنوان برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظریۀ امکان و الزام فازی

مقاله علمی و پژوهشی در رشته مهندسی مالی با عنوان برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظریۀ امکان و الزام فازی   برای دانلود به لینک یر مراجعه کنید JFR_Volume 19_Issue 2_Pages 193-216(2
بیشتر بخوانید ...
استاندارد سیستم مدیریت برند ISO10668:2010

استاندارد سیستم مدیریت برند ISO10668:2010

استاندارد سیستم مدیریت برند ISO10668:2010 در سال ۲۰۰۷ موسسه بین المللی استاندارد اقدام به تهیه یك استاندارد بین المللی در زمینه ارزیابی پولی برند نمود. بعد از ۳ سال ایزو ۱۰۶۶۸ – ارزیابی پولی برند- در پائیز سال ۲۰۱۰ منتشر
بیشتر بخوانید ...
جزوه آموزشی مدیریت دانش Knowledge Management

جزوه آموزشی مدیریت دانش Knowledge Management

مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی (Knowledge management – KM) به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آن‌ها هستند، قرار گیرند تا
بیشتر بخوانید ...