سازمان توسعه تجارت: چکیده: رییس سازمان توسعه تجارت در نامه ای، سه فرایند ثبت سفارش در سامانه ثبت سفارش را ابلاغ کرد.

سازمان توسعه تجارت: سازمان توسعه تجارت در راستای تسهیل امور متقاضیان و در اجرای تصویب‌نامه‌ هیات وزیران در جهت ساماندهی و یکپارچه‌سازی طی بخشنامه‌های فرآیند ساماندهی ثبت سفارش را ابلاغ کرد.

سازمان توسعه تجارت:در این ابلاغیه خطاب به علی آبادی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات آمده است: در راستای تسهیل امور متقاضیان و در اجرای تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳. ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۹۷.۱.۲۲ هیات محترم وزیران در جهت ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرآیند ثبت سفارش موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

۱ – تمامی ردیف تعرفه‌های باقی مانده در سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت انتقال یافته و کلیه متقاضیان دریافت مجوز ثبت سفارش (اعم از افتتاح یا تمدید) صرفا از درگاه سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

۲ – فرآیند ویرایش در ثبت سفارشات بانکی:

معاون وزیر در امور صادرات:در دوره اعتبار ثبت سفارش بانکی، ویرایش همانند آنچه که تابحال در ثبت سفارش بانکی عمل می‌شده است مبنا خواهد بود.

معاون وزیر در امور صادرات:در صورت انقضاء مهلت اعتبار ثبت سفارش بانکی، حداکثر یکبار تمدید مجاز خواهد بود و اعتبار آن تا سقف ۱۸۰ روز پس از تاریخ صدور ثبت سفارش اولیه می‌باشد.

۳ – فرآیند ویرایش در ثبت سفارشات غیربانکی:

معاون وزیر در امور صادرات:در دوره اعتبار ثبت سفارش: اصلاحات و ویرایش همانند ثبت سفارش بانکی بلامانع است.

معاون وزیر در امور صادرات:در دوره اتمام اعتبار ثبت سفارش: هرگونه ویرایش و یا تمدیدی نیازمند اخذ مجوز کمیته ماده ۱۴ تصویب نامه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ هیات وزیران می‌باشد و یا درخواست ثبت سفارش جدید بانکی انجام شود.

مجتبی خسروتاج

معاون وزیر در امور صادرات

معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:معاون وزیر در امور صادرات:

ثبتارش

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.