پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

هدف: تعیین سبک رهبری مدیران (سبک دستوری، سبک توجیهی، سبک مشارکتی، سبک تفویضی)

پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

هدف: تعیین سبک رهبری مدیران (سبک دستوری، سبک توجیهی، سبک مشارکتی، سبک تفویضی)

این پرسش نامه توسط هرسی، بلانچارد، نیومایر (۱۹۹۹) توسعه داده شده است. این پرسشنامه سبک رهبری مدیر را بر اساس نظر کارمندان مورد سنجش قرار می دهد و حاوی ۱۲ سوال می باشد.

هر سوال یک موقعیت فرضی را به تصویر می کشد و برای آن چهار پاسخ در نظر گرفته شده است. هر پاسخ نشان دهنده نوعی عکس العمل رفتاری رهبر در موقعیت مورد نظر است. کارمندان بر اساس شناختی که از مدیر  خود دارند یکی از پاسخها را که به شیوه رفتاری او نزدیک تر است انتخاب می نمایند.

هر پاسخ نشان دهنده یکی از سبکهای رهبری چهارگانه (دستوری، توجیهی، مشارکتی و تفویضی) است که در نظریه رهبری وضعیتی مطرح است.

سبک telling) S1 یا دستوری یا آمرانه): سبکی است که در آن رفتار هدایتی زیاد و رفتار حمایتی اندک است. یعنی رهبر بیشتر تأکید بر تحقق اهداف دارد. رهبر آموزشهای لازم درباره اینکه چه کارهایی باید انجام شود تا هدفها محقق گردند، به زیر دستان ارائه می دهد و بر چگونگی انجام دستورات توسط زیردستان نظارت دقیق می کند.

سبک selling) S2 یا فروشی یا قبولاندنی) : در این سبک رفتارهای هدایتی و حمایتی هر دو زیاد است، یعنی رهبری هم به تحقق اهداف و هم به تأمین نیازهای زیردستان تأکید دارد.

رهبر باید برای تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان، خود را درگیر وظایف آنان کند، و برای افزایش کارایی با آنها رابطه مناسبی برقرار سازد. در این سبک رهبر تصمیمات را برای زیردستان توضیح می دهد و به آنها فرصت می دهد تا آنها را بپذیرند ولی در نهایت تصمیم را رهبر میگیرد.

سبک Participating ) S3 یا مشارکتی ) : رفتار هدایتی در این سبک کم و رفتار حمایتی زیاد است. رهبر به عنوان حلال و تسهیل کننده مسائل برای پیروان و همچنین پشتیبان آنان است. به آنان اجازه می دهد که برای بعضی مسائل تصمیم گیری کنند و آنها را کنترل نیز می کند. همیشه برای حل مسائل پیش بینی نشده در دسترس است و هموارد امادگی اظهار قدردانی و حمایت اجتماعی از زیر دستان را دارد.

سبک Delegating) S4 یا تفویضی ) : رفتار هدایتی و حمایتی در سبک S4 هر دو پایین است. سبک تفویضی برای بسیاری از رهبران ایده آل می باشد. زیرا رهبر دخالت خود را در برنامه ریزی کنترل ، جزئیات و تصریح هدفها به حداقل می رساند و بعد از اینکه با زیردستان در مورد آنچه که باید انجام شود، به توافق رسید، اجازده می دهد تا آنها مسئولیت کارها را به عهدد گرفته و راههای رسیدن به اهداف را خود تعیین کنند.

رهبر بیشتر سعی می کند اعتماد را بین کارکنان گسترش داده و در آنها برای انجام وظایف محول انگیزه ایجاد نماید.

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات تنظيم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

سبک رهبری

 

https://survey.porsline.ir/s/vAUTWbo

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.