ارائه خدمات زیر جهت مشاوره بازاریابی، آموزش بازاریابی و افزایش فروش

مشاوره جهت تدوین اهداف فروش و استراتژی های هدفگذاری در فروش و برنامه های زمان بندی اهداف فروش و بازاریابی

 • نظارت بر اجرای برنامه‌ی افزایش فروش و بازاریابی
 • تنظیم روش ها و جداول پیش بینی فروش به روش های حرفه ای و علمی و آموزش بازاریابی
 • تدوین و ایده پردازی برنامه های افزایش فروش
 • اجرای جشنواره های فروش و بازاریابی
 • ارائه راهکارهای ارتباطی و تعاملی در جهت سازی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری و فکر افزاری مشاوره فروش و افزایش فروش
 • استخدام گزینش و مصاحبه با نیروهای فروش، به کارگماری نیروهای موثر فروش
 • تشکیل دپارتمان فروش و بازاریابی
 • بررسی دلایل كاهش مشتریان و افت فروش و دلایل نارضایتی مشتریان
 • بررسی دلایل ناكارآمدی نیروهای فروش
 • شناسایی عوامل وفادار نبودن مشتریان و گرایش آنها به رقبا
 • روش های افزایش میزان وفاداری مشتریان و تکنیک های وفادارسازی مشتریان
 • بررسی ویژگی های محیط های مختلف فروش
 • تدوین شرح وظایف سطوح مدیریتی و مهندسی مشاوره فروش
 • پیاده سازی و بهینه سازی سیستم های جامع مدیریت فروش و بازاریابی در سازمان
 • طراحی تدوین و استقرار فرآیندهای فروش
 • تدوین سیاست ها و استراتژی های فروش سازمان با هماهنگی مدیران، بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روان شناسی فروش
 • تحقیقات رفتار مصرف کنندگان، اجرای جشنواره های فروش و بازاریابی
 • آنالیز دلایل شكست روشهای اجرایی در جذب مشتریان جدید
 • بهبود سطح حفظ مشتری جهت افزایش فروش و ایجاد جریان درآمد اضافی
 • ایجاد واحد CRM اثربخش و اجرایی در شرکت و سازمان ، شناسایی نیازهای مشتریان و جلب اعتماد آنها برای خرید
 • آموزش تیم فروش در جهت بهبود عملکرد
 • تکنیک های رفتار شناسی و رفتارسنجی مشتریان در فروش
 • طبقه بندی انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها
 • طراحی و نظارت بر چرخه عملیات فروش
 • طراحی عملیات ستادی فروش
 • اجرای مناسب ترین وساده ترین روشهای فروش و بازاریابی
 • مشاوره در جهت کاهش هزینه های بازاریابی و فروش

جهت مشاوره با کارشناسان و یا هرگونه سوال در زمینه  مشاوره و آموزش بازاریابی شرکت خود با ما تماس حاصل نمایید.