چرخه PDCA

چرخه PDCA

چرخه PDCA PDCA چیست؟ چرخه دمینگ یا PDCA که مخفف کلمات (plan–do–check–act or plan–do–check–adjust) می یاشد، یک روش مدیریتی است که در چهار مرحله انجام و دوباره تکرار می‌شود. این مراحل به ترتیب
بیشتر بخوانید ...