تجربه های موفق خودمان را به اشتراک میگذاریم

نام دوره : اصول و فنون مذاکره

گروه : مهندسی صنایع و مدیریت

سرفصل : مشاهده

تاریخ برگذاری :——–

ثبت نام فردیثبت نام فردی

نام دوره :۵ فرمان افزایش فروش در دوران رکود

گروه : مدیریت

سرفصل : مشاهده

تاریخ برگذاری : ——–

ثبت نام فردیثبت نام فردی
Untitled

نام دوره : تدوره تربیت مشاور حرفه ای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015

گروه :مهندسی صنایع و مدیریت

سرفصل : مشاهده

تاریخ برگذاری : ——–

ثبت نام فردیثبت نام فردی
Untitled

نام دوره :تحلیل بنیادی بورس (شیوه علمی تحلیل بازار سرمایه)

گروه :مدیریت و  مهندسی صنایع

سرفصل : مشاهده

تاریخ برگذاری :——–

ثبت نام فردیثبت نام گروهی

لیست برخی دوره های آموزشی فرآیند بهبود پارسیان در سال ۱۳۹۹

ردیف
گروه
دوره
سرفصل
تاریخ برگزاری 
ثبت نام
ثبت نام گروهی
۱
مهندسی و مدیریت
۵ فرمان افزایش فروش در دوران رکود
مشاهده
——–
ثبت نام
ثبت نام
۲
مهندسی و مدیریت
دوره تربیت مشاور حرفه ای سیستم مدیریت براساس ISO9001:2015 مشاهده ——–
ثبت نام
ثبت نام
۳
مهندسی و مدیریت
نظام آراستگی-S 5
مشاهده
——–
ثبت نام
ثبت نام
۴
مهندسی و مدیریت
اصول و فنون مذاکره
مشاهده
——–
ثبت نام
ثبت نام
۵
مهندسی و مدیریت
قوانین مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده
مشاهده
——–
ثبت نام
ثبت نام
۶
مهندسی و مدیریت
مهندسی فروش و بازاریابی
مشاهده
——–
ثبت نام
ثبت نام
۷
مهندسی و مدیریت
دوره سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست -HSE
مشاهده
معاقبا اعلام می گردد
ثبت نام
ثبت نام
۸
مهندسی و مدیریت
محاسبه بهای تمام شده ویژه مدیران عامل و مدیران فروش (آنلاین)
مشاهده
——–
ثبت نام
ثبت نام
۹
مهندسی و مدیریت
مهندسی مجدد فرآیند ها به کمک نرم افزار BPMN
مشاهده
——–
ثبت نام
ثبت نام
۱۰
مهندسی و مدیریت
نرم افزار کنترل پروژه- MSP
مشاهده
——–
ثبت نام
ثبت نام
۱۱
مهندسی و مدیریت
سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
مشاهده
——–
ثبت نام
ثبت نام
۱۲
مهندسی و مدیریت
دوره سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست -HSE
مشاهده
——–
ثبت نام
ثبت نام
۱۳
مهندسی و مدیریت
تحلیل بنیادی بورس
(شیوه علمی تحلیل بازار سرمایه)
مشاهده
——–
ثبت نام
ثبت نام
۱۴
مهندسی و مدیریت
داشبوردهای اکسل در مهندسی صنایع و مدیریت
مشاهده
——–
ثبت نام
ثبت نام

کاربر گرامی جهت تکمیل مراحل ثبت نام دوره خود، فیش واریزی را در این قسمت بارگذاری نمایید

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.