شرکت “بهبود فرآیند پارسیان” در جهت اهداف خود موفق به کسب و دریافت اعتبارات متعددی  در سطح ملی گردیده است. نمونه ای از این اعتبارات به صورت زیر، گرد آمده و قابل مشاهده می باشد. برای بزرگنمایی بر روی هر عکس کلیک نمایید.