شرکت “بهبود فرآیند پارسیان” با سابقه طولانی و وسیع در ارایه مشاوره و آموزش های تخصصی مدیریتی و اجرایی به سازمانها، شرکت ها و کارخانجات مختلف عملکرد موفقی در کمک به آن نهاد های تولیدی یا خدماتی داشته است. بسیاری از این شرکتها و سازمانه با ارسال تقدیرنامه مراتب تشکر و قدردانی خود را ابراز داشته اند که در ادامه تعدادی از آنها آمده و قابل مشاهده می باشد. برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک نمایید.