فرم اعلام آمادگی مدرس و اساتید جهت همکاری

مدرس و اساتید علاقمند به همکاری با فرآیند بهبود پارسیان، لازم است شما بخش‌های مختلف فرم زیر را بصورت کامل، تکمیل نمایند. بدیهی است تکمیل این فرم در راستای تشکیل بانک اطلاعاتی از علاقه‌مندان همکاری با این شرکت بوده و تکمیل آن حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد. فرآیند بهبود پارسیان در چهارچوب ضوابط و مقررات برای انتخاب کادر مورد نیاز از بانک اطلاعاتی بهره خواهد برد

اساتید گرامی و مدرسین ارجمند برای آغاز همکاری خواهشمند است فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید. مدیران آموزش مطالب را بررسی و اقدامات بعدی را انجام خواهند داد.
 • مقطع تحصیلیرشتهدانشگاهآزاد/دولتیمحلشروع و پایان 
  افزودن یک ردیف جدید
 • عنوان شغلیسمتمحلحقوقعلت ترکشماره تلفن 
  افزودن یک ردیف جدید
 • عنوانمدت دورهگواهینامهسابق جراییمحل اجرا 
  افزودن یک ردیف جدید
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, doc, docx.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .