۲۸در زیر میتوانید فایلهای موثر و کاربردی استانداردها، اصول و شیوه نامه های مصوب را دریافت و دانلود نمایید. فرمت فایلها ار نوع پی.دی.اف می باشد لذا برایی مشاهده نیاز به برنامه Adobe Acrobat Reader می باشد.

 

 

عنوان استاندارد شماره سال
۱ راهنمای بکارگیری کنترل فرآیند آماری (SPC) – قسمت اول: عناصر SPC ۸۴۸۳-۱
۲ سیستم های مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان ۹۰۰۰ ۲۰۰۵
۳ سیستم های مدیریت کیفیت – راهنمایی هایی برای بهبود عملکرد ۹۰۰۴ ۱۳۸۲
۴ مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی هایی برای رسیدگی به شکایات در سازمان ها ۱۰۰۲
۵ سیستم های مدیریت کیفیت – راهنمایی هایی برای مدیریت پیکر بندی ۱۰۰۰۷ ۲۰۰۳
۶ راهنمایی هایی برای ممیزی سیستمهای کیفیت – بخش اول: ممیزی ۱۰۰۱۱-۱ ۱۳۸۱
۷ راهنمایی هایی برای ممیزی سیستمهای کیفیت – بخش دوم: معیارهای احراز شرایط ممیزان سیستمهای کیفیت ۱۰۰۱۱-۲ ۱۳۸۱
۸ سیستم های مدیریت اندازه گیری – الزامات فرآیندهای اندازه گیری و تجهیزات اندازه گیری ۱۰۰۱۲
۹ سيستم‌هاي مديـريت كيفيت راهنمايي هاي براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت ۱۰۰۱۳ ۱۳۸۴
۱۰ مدیریت کیفیت – راهنما هایی برای آموزش ۱۰۰۱۵ ۱۳۸۲
۱۱ راهنما هایی برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده ار خدمات آن ها ۱۰۰۱۹
۱۲ اطلاعات و مستند سازی – مدیریت سوابق – قسمت اول: کلیات ۱۰۰۴۷
۱۳ اطلاعات و مستند سازی – مدیریت سوابق – قسمت دوم: راهنمایی ها ۱۰۰۴۷-۲
۱۴ مدیریت مستندات – قسمت اول: اصول و روش ها ۱۰۲۶۲-۱
۵ فن آوری اطلاعات – فنون امنیتی الگوریتم های رمز نگاری – قسمت اول: کلیات ۱۰۸۲۴-۱
۱۶ سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات ویژه جهت بکارگیری استاندارد ایران – ایزو ۹۰۰۱ سال ۱۳۸۰ برای سازمان های تولیدی صنعت خودرو و قطعات یدکی مرتبط ۱۶۹۴۹ ۱۳۸۴
۱۷ معیارهای عمومی برای انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده ۱۷۰۲۰
۱۸ چک لیست ارزیابی سیستم دیریت کیفیت براساس نیازمندیهای استاندارد ISO/IEC 17025:99 ۱۷۰۲۵:۹۹
۱۹ فن آوری اطلاعات – فنون امنیتی – سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات – الزامات ۲۷۰۰۱
۲۰ فن آوری اطلاعات – فنون امنیتی – آیین کار مدیریت اکنیت اطلاعات ۲۷۰۰۲
۲۱ فن آوری اطلاعات – فنون امنیتی – الزامات نهادهای ممیزی کننده و گواهی کننده سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات ۲۷۰۰۶
۲۲ سیتم های مدیریت کیفیت – الزامات ۹۰۰۱ ۱۳۸۸
۳۲ سیستم های مدیریت کیفیت – راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها ۱۰۰۰۶
۲۴ Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes ISO 13485 ۲۰۰۳
۲۵ استاندارد(تابلوها و علائم هشدار دهنده)ISO3864-3 ISO3864-3 ۲۰۱۲
۲۶ Occupational health and safety management systems – Requirements OHSAS 18001 ۲۰۰۷
۲۷ الزامات خاص شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ۱۳۸۵
۲۷ استاندارد تخصصی نحوه نصب تابلوها و علائم هشدار هنده -استانداردی بسیار کاربردی در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای و HSE

MS

۲۸ آموزش استاندارد ISO45001 ISO45001 ۱۳۹۷
۲۹ آموزش استاندارد ISO14001 ISO14001 ۱۳۹۷
۳۰ آموزش استاندارد ISO9001:2015 ISO9001 ۱۳۹۷
۳۱ سیستم مدیریت حل شکایات مشتریان ISO10002:2018

 

ISO10002 ۱۳۹۷
۳۲ سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ISO10004:2018

 

ISO10004 ۱۳۹۷
۳۳ استاندارد ارزش گذاری برند – الزامات ارزش گذاری مالی برند ISO10668:2010 ISO10668 ۱۳۹۹
۳۴ استاندارد مدیریت پروژه  ISO21500:2012 ISO21500 ۱۳۹۹
۳۵ سیستم مدیریت کیفیت – الزامات خودرو IATF16949 IATF16949 ۱۳۹۹