متدولوژی توسعه کسب و کار_ عارضه یابی

رویداد ۷: گام اول آموزش متدولوژی کسب و کار_ عارضه یابی

مدرس: آقای مهندس مازیار جهادی

هوش هیجانی

رویداد ۵: بخش دوم آموزش

رویداد ۹ : بخش چهارم آموزش

رویداد ۴: بخش اول آموزش

رویداد ۶:بخش سوم آموزش

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی بیماری ها SHS2020

استاندراد سیستم مدیریت ایمنی بیماری ها SHS2020 این استاندارد با هدف کاهش میزان مخاطرات کسب و کارها از شیوع بیماری هاست مازیار جهادی به عنوان مشاور بالغ بر ۸۰۰ پروژه مشاوره مدیریت (افزایش فروش و کاهش بهای تمام شده، برند سازی و خروج کسب و کارها از زیان) به اشتراک برخی از تجربیات خود می پردازد

مدیریت

معرفی راهکارهای افزایش فروش و کاهش بهای تمام شده، افزایش بهره وری، عارضه یابی واحدهای سازمان

برگزاری دوره با هدف افزایش توانمندی کسب و کارها می باشد.

مازیار جهادی به عنوان مشاوره بالغ بر ۸۰۰ پروژه مشاوره مدیریت (افزایش فروش و کاهش بهای تمام شده، برند سازی و خروج کسب و کارها از زیان) به اشتراک برخی از تجربیات خود می پردازد.

آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، عبارت است از مجموعه گام هایی که در قالب یک راهبرد کسب وکار به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود …

تست

متحول شویم

معرفی راهکارهای افزایش فروش و کاهش بهای تمام شده، افزایش بهره وری، عارضه یابی واحدهای سازمانی