مدیریت مالی چیست ؟

 

مدیریت مالی مدیریت اثربخش و کارا پول به منظور دست یابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند. مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه و نحوه تخصیص آن است.  این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلند مدت نیست؛ بلکه منابع کوتاه مدت را نیز در بر می‌گیرد. همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط است.
مدیریت مالی مدیریت منابع و مصارف به صورت کارا و اثربخش است. هدف مدیریت مالی: هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد.

 

مشاوره امور مالیاتی چیست ؟

 

معمولا شرکت ها و افراد علاقه چندانی به پرداخت مالیات ندارند و قصد دارند به هر شکل ممکن از پرداخت آن امتناع ورزند. لذا کار ممیز مالیاتی از حساسیت بالای برخوردار است. این وضعیت وظیفه کارشناس امور مالیاتی  یا همان مشاور مالیاتی را به عنوان رسیدگی کننده به این موضوع سخت تر کرده است. او ملزم است از تمامی ظرفیت های قانونی و مهارتی خود در رسیدگی های مالیاتی گذشته استفاده نماید.

 

ممیز مالیاتی یا کارشناس امور مالیاتی چیست؟

 

کار ممیز مالیاتی، نظارت بر رعایت قوانین مالیاتی و پرداخت مالیات قانونی از سوی شرکت ها و کسب و کارهاست. شما به عنوان بازرس یا مشاوره امور مالیاتی برای اداره دارایی یا  سازمان امور مالیاتی کار میکنید.

 

مسئولیت ها و وظایف کارشناس امور مالیاتی

 

  • بررسی حساب های شرکت ها به منظور تطبق اسناد و مدارک مالی با قوانین و جلوگیری از فرار مالیاتی مؤدیان
  • ملاقات با شرکت ها برای صحبت با مدیران و نمایندگان آنها جهت بررسی گزارش مالی و رفع ابهامات احتمالی
  • بررسی تقلب های مشکوک
  • مذاکره برای حل و فصل اختلافات – در صورت درخواست بررسی مجدد مؤدی مالیاتی
  • هدایت تیم کارکنان شرکت مورد بررسی و کارکنان اداری در صورت انجام عملیات بازرسی به صورت تیمی
  • مدیریت ارتباط بین شرکت ها و اداره مالیات

جهت مشاوره با کارشناسان و یا هرگونه سوال در زمینه  امور مالیاتی خود با ما تماس حاصل نمایید.