برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک چیست ؟                                                   برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که طی آن رهبران سازمان اهداف و ماموریت‌های آینده را شناسایی و چشم‌انداز مربوطه را ترسیم می‌کنند. طی این فرآیند،
بیشتر بخوانید ...