برگزاری جلسه پیاده سازی سیستم های مدیریتی و بهبود فرآیند ها بر اساس bpmn در اداره کل بنادر دریانوردی بوشهر

در جلسه پیاده سازی سیستم های مدیریتی و بهبود فرآیند ها بر اساس bpmn در اداره کل بنادر دریانوردی بوشهر که با حضور مدیران ارشد و معاونت های بنادر دریانوردی بوشهر و حضور جناب آقای مهندس مازیار جهادی مشاور برتر در مهرماه سال ۱۳۹۷ برگزار گردید  ضمن تشکر و قدردانی از اعضا و کارکنان و مدیران میانی آن شرکت و همچنین زحمات قابل تقدیر تیم شرکت فرآیند بهبود پارسیان به موارد ذیل اشاره شده است:

۱- گزارش اهمیت فرآیندها

نقش فرآیندها در کسب و کار

اهمیت bpmn

مزایای پیاده سازی bpmn

نحوه پیاده سازی bpmn

اهمیت وجود فرآیندهای کوتاه و اثربخش و ….

اشاره شد.

پیاده سازی سیستم های مدیریتی و فرآیندها بر اساس bpmn