پنج رمز موفقیت کسب و کار در دوران رکود

توسعه کسب و کار در ایران راهی پر فراز و نشیب بوده وهمیشه ذهن مدیران ارشد و صاحبان مشاغل را به خود مشغول داشته است.

با توجه به این مهم از یک سوء، و تشدید فضای رقابتی از سوی دیگر، شرکت تخصصی مشاوره مدیریت فرآیند بهبود پارسیان را برآن داشت تا در مسیر ماموریت خود و در مسیر توسعه کسب و کارهای ایرانی، اقدام به توسعه دانش خود که طی ۲۰ سال اخیر و در طی مشاوره مدیریت به بیش از ۸۰۰ واحد صنعتی، شرکت و سازمان خصوصی و دولتی محقق گردیده است، در  حوزه های افزایش فروش، کاهش بهای تمام شده، افزایش بهره وری، برند سازی، بهبود ساختار سازمانی  و … به رشته تحریر درآورد.

در این کتاب که یکی از مجموعه کتابهای تدوین شده در این شرکت می باشد و سعی شده است تا اصول علمی که در مسیر توسعه کسب و کارها به همراه تجربیات مکتسبه، جمع آوری شده است، در اختیار سایر هم میهنان قرار گیرد.

لذا این شرکت با تدوین و نشر دانش کتابهای خود، رسالت خود در یاری رساندن و ارتقاء سطح مدیریت در بین خوانندگان، جهت برقراری ارتباط مداوم و موثر با فعالان بخش خدمات و صنعت و مراکز دانشگاهی به اشتراک گذاشتن یافته های حاصله از وضعیت آنها برگزیده است و تمرکز خود را در حوزه های افزایش فروش، کاهش بهای تمام شده، مدیریت و بهبود فرآیندها، برند سازی، تدوین برنامه استراتژیک، سیستم مدیریت منابع انسانی، افزایش بهره وری و … قرار داده و سعی دارد مطالبی جدید و کاربردی در این زمینه ها در اختیار متخصصین، فرهیختگان و صاحبان کسب و کارها در بخش های صنعت، تجارت، خصوصی و دولتی قرار گیرد.

اکثر همراهان شرکت فرآیند بهبود پارسیان دانش آموختگان مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و اساتید دانشگاههای برتر کشور بوده و سعی دارند با تکیه بر تجارب اندوخته خویش، طی سالیان اخیر و یادگیری از بهترین ها، خدمتگذار و همراه شایسته برای تمامی کسب و کارها باشند، و به حضوری موفق و شایسته در ارتقاء محصول می اندیشد.

امید  است بتوان به عنوان همکارانی ایمن گام موثری در جهت توسعه کسب و کارهای ایرانی داشته باشیم.

 

مازیار جهادی

مدیر عامل شرکت فرآیند بهبود پارسیان