مروری بر ISO 10006

مدیریت پروژه تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص را مدیریت پروژه می‌گویند. به بیان دیگر مدیریت پروژه به‌ کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم‌ چون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد.

تعریفی از مدیریت پروژه

فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود، در انجام این مهم کمک می‌گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به‌طوری‌که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیت‌ها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند. کنترل پروژه در این راه از سه عامل زیر بهره می‌گیرد.

۱- تعیین وضعیت واقعی پروژه

۲- مقایسه وضعیت واقعی با برنامه

۳- در نظر گرفت اقدام اصلاحی

نرم‌افزارهای رایج کنترل پروژه شامل سری نرم‌افزارهای پریماورا  و همچنین نسخه‌های ام‌اس پروجکت می‌باشد.

 

ISO 10006

یکی از اصلی ترین استانداردها در زمینه مدیریت پروژه استاندارد ISO 10006 می باشد. هدف از تدوین این استاندارد ارائه راهنمایی در خصوص کاربرد مدیریت پروژه ها می باشد. این مدرک طرح کلی اصول و رویه های مدیریت کیفیت را ارائه می نماید، که اجرای آنها مهم بوده و در راستای دستیابی به اهداف کیفیت در پروژه ها دارای اثر زیادی هستند.

کاربرد این راهنما برای کسانی است که در مدیریت پروژه ها دارای تجربه هستند و نیاز دارند اطمینان حاصل کنند، سازمان آنها اصول و رویه های مذکور در سری استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ را اجرا کرده است. همچنین کسانی که در مدیریت کیفیت تجربه دارند در استفاده از دانش و تجربه خود در پروژه ها ملزم به تعامل با سازمان های پروژه هستند. کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه ها دارای دو جنبه شناخته شده است:

  1. یکی از فرآیندهای پروژه
  2. محصول پروژه.

برآورد نشدن هر یک از این دو جنبه ، تاثیرات بسیار مهمی بر محصول پروژه، مشتری پروژه و سایر طرف های ذینفع و سازمان پروژه خواهد داشت. این جنبه ها همچنین تاکید می کنند که دستیابی به اهداف کیفیت از مسئولیت های مدیریت رده بالای سازمان است و نیازمند تعهد برای دستیابی به اهداف کیفیت است به صورتی که در تمام سطوح سازمان مرتبط با پروژه، رسوخ نماید.

هدف و دامنه کاربرد

این استاندارد، راهنمایی در خصوص کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه ها ارائه می کند. لازم به ذکر است برای این استاندارد گواهی نامه مجزا صادر نشده اما باید به منظور مدیریت پروژه از آن استفاده کرد. همچنین این استاندارد راهنمای مدیریت پروژه نیست، بلکه راهنمایی برای کیفیت در فرآیندهای مدیریت پروژه ارائه نموده است. این استاندارد برای پروژه هایی با پیچیدگی مختلف، کوچک یا بزرگف کوتاه مدت یا بلند مدت، در محیط های مختلف و صرف نظر از نوع محصول یا فرآیندی که دخیل بوده است، کاربرد دارد

 

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.