ارزیابی انتقال ایزو ۹۰۰۱

ارزیابی وضعیت موجود سیستم مدیریت کیفیت سازمان شما قبل از انتقال ISO 9001:2015 به سازمان شما در برنامه‌ریزی جهت انتقال به ISO 9001:2015 کمک می‌نماید. این ارزیابی در جلسات حداقل یک‌روزه در سازمان شما انجام می‌شود.
تیم مشاوره ایزو با تجربه ما ، آمادگی دارد به شما در برنامه ریزی دقیق جهت انتقال ISO 9001:2015 کمک نماید.


آیا شما برای انتقال ISO 9001:2015 با هدف بهبود برنامه ریزی کرده اید ؟
با انجام ارزیابی اثربخش توسط تیم با تجربه ، اقدامات مورد نیاز جهت موفقیت در انتقالISO 9001:2015 مشخص می شود
خدمات ارزیابی انتقال ISO 9001:2015 – Gap Assessment

مزایای استفاده از خدمات ارزیابی انتقال ISO 9001:2015

مقایسه سیستم مدیریت موجود سازمان با الزامات استاندارد ISO 9001:2015
هدایت کسب و کار با مصاحبه ها ، شواهد و ارزیابی اطلاعات مستند شده
تعیین چگونگی دستیابی به الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
شفاف نمودن نواحی از الزامات سیستم مدیریت کیفیت که هنوز مشخص نشده است.
آشکار نمودن ریسک ها و نقاط ضعفی که ممکن است در ممیزی قبلی نادیده گرفته شده باشد.
تدوین یک گزارش از وضعیت سیستم مدیریت کیفیت در ارتباط با استاندارد جدید به عنوان ورودی جهت برنامه ریزی انتقال ISO 9001:2008 به ISO 9001:2015
استفاده کنندگان خدمات ارزیابی انتقال ایزو ۹۰۰۱
-سازمان هایی که سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ را استقرار نموده اند.
مدت زمان مورد نیاز جهت ارزیابی انتقال ایزو ۹۰۰۱ با توجه به اندازه سازمان توسط مشاور ایزو تعیین می شود حداقل زمان مورد نیاز جهت ارزیابی انتقال ISO 9001:2015 ، یک روز کاری در محل می باشد .
تیم مشاوره ما با تسلط بر استاندارد ISO 9001:2015 و جزییات آن ، پس از فرآیند ارزیابی ، گزارشی اثربخش و کاربردی ارائه می نماید.
تیم مشاور ما با تجربه در صنایع مختلف ،ریسک ها و فرصت های ناشناخته قبلی را در سازمان شما آشکار می نماید و موضوعات جدید مورد نیاز را در سازمان شما ،برای شما تشریح می نماید.
درخواست خدمات ارزیابی انتقال ایزو ۹۰۰۱ ، را از طریق شماره تلفن های زیر با مدیر پروژه اعلام نمایید

۰۲۱۴۴۲۲۵۲۱۳

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.