ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک ، فقط با اخذ خدمات مشاوره ایزو از متخصص با تجربه  ، می تواند منجر به دستیابی به مزایای ایزو برای آن سازمان شود .
اکثر سازمان های کوچک که گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را اخذ نموده اند فقط ازعنوان ایزو ۹۰۰۱ جهت تبلیغات خود استفاده می نمایند و اثری از سیستم مدیریت کیفیت و اجرای اثربخش آن بصورت مستمر مشاهده نمی شود
مراحل پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک شامل : فاز شناخت ، آموزش ، مستندسازی ، اجرای مستندات ، ممیزی داخلی و خارجی می باشد .
مهمترین فاز پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک ، مستندسازی ایزو ۹۰۰۱ ( طراحی مستندات ) می باشد طراحی مستندات ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک ، بسیار دشوارتر از سازمان های متوسط یا بزرگ می باشد .

در اکثر این سازمان ها در زمان استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ، حتی یک فرم وجود ندارد و بدین منظور باید با انجام مصاحبه دقیق با مسئولین فرآیند ها ، مستندات متناسب با اندازه سازمان بر مبنای استاندارد ایزو ۹۰۰۱  طراحی  شود .

. بمنظور درک اهمیت مستندسازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک ، چند مثال ارائه می شود :

مثال ۱ :  در طراحی سیستم انبار در سازمان کوچک ، می توان با یک فرم انبار ، کنترل ورود و خروجی کالاها را انجام داد در صورتی که در سازمان بزرگ ، حداقل فرم های زیر را طراحی و اجراء می شود :
–    رسید موقت انبار
–    رسید انبار
–    حواله انبار
–    کارت موجودی انابر
–    نقطه سفارش انبار

مثال ۲ : در طراحی سیستم برنامه ریزی تولید در سازمان کوچک ، می توان برنامه ریزی و گزارش تولید را با هم ادغام نمود و یک فرم برای این منظور استفاده نمود در صورتی که در سازمان متوسط یا بزرگ ممکن است فرم های زیر را طراحی و اجراء شود :
–    کنترل تولید
–    برنامه ریزی تولید سالیانه
–    برنامه ریزی تولید فصلی ، ماهانه
–    برنامه ریزی تولید هفتگی
–    برنامه ریزی تولید روزانه
–    گزارش تولید روزانه

در صورتی که مستندات سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را به دو گروه زیر تقسیم نماییم باید مستندات را طوری طراحی نماییم که  حدود ۹۰%  از مستندات بعنوان مرجع و الباقی مستندات بصورت روزمره تکمیل شود
–    مستندات مرجع ایزو ، مستنداتی که یکبار تهیه یا تکمیل می شوند مثلا لیست مدارک ، لیست ماشین آلات ، لیست ابزار ، لیست تامین کنندگان ، روش های اجرایی ، دستورالعمل های کاری ، دستورالعمل نگهداری وتعمیرات و ….
–    مستندات روزمره ایزو ( سوابق ) ، مستنداتی که باید هر روز ، هر هفته یا هر ماه تکمیل شود
مثلا در یک سازمان کوچک با تعداد ۱۰ نفر، حدود ۵۰ مستند ایزو تهیه شده است که فقط ۳ مستند ایزو هر روز تکمیل می شود و سایر مستندات یکبار تهیه شده یا بنا به نیاز تکمیل می گردد .

دلایل اثربخش نبودن سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک :

–    عدم استفاده از مشاور با تجربه حرفه ای منجر به طراحی نامناسب سیستم و افزایش بوروکراسی را در پی دارد .
–    استفاده از رویکرد Cut – Copy – Past  جهت طراحی سیستم مدیریت کیفیت
–    عدم تعهد مدیریت ارشد در خصوص سیستم مدیریت
–    اخذ گواهینامه ایزو تقلبی از دکان ایزو

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.