بسته جامع استراتژی های بهبود در سازمان های صنعتی

در این مطلب ، مقدمه نداریم و یکسره سراغ مطلب اصلی می رویم . البته پیش در آمد موضوع جاری ، مطلب  استراتژی های بهبود ، از کدام سطح شروع کنیم ؟ می باشد . با مطالعه مواردی که در آنجا ارائه شده مباحث امروز و این لحظه ما بهتر درک خواهد شد .

 

دیده ام که برخی شرکت ها ابتدا به سراغ طرح ریزی دوباره در فرآیندهای مدیریتی و پشتیبانی خود می روند این نیز خالی از اشکال است اما بهتر است که بهبود در سازمان های صنعتی و شرکت های تولیدی از فرآیندهای تولید و ساخت شروع شود یعنی ابتدا به سطوح عملیاتی سازمان بپردازیم . و همچنین توصیه می کنم که محور و مرکزیت استراتژی های بهبود با فرآیندهای اصلی و تولیدی سازمان باشد و در ادامه هر کجا که احساس نیاز شد و ضرورت اصلاح فرآیندهای مدیریتی و پشتیبانی به وجود آمد و کاملا درک گردید که برای بهبود در فرآیندهای اصلی ، لازم است که سیستم های مدیریتی سازمان ، اصلاح گردد آنگاه به تغییر ساختار و سیستم های مدیریتی سازمان بپردازیم .

در این مطلب فهرستی از بهترین و مطمئن ترین استراتژی ها و روش های بهبود در سطوح عملیاتی و فرآیندهای ساخت را ارائه می کنم . این استراتژی ها به طور قطع و یقین ، موثر و اثربخش می باشد . آن ها را در سازمان های مختلف به کار گرفته و آزموده ام . نحوه ی طرح ریزی و اجرای آن ها بسته به سازمان و مشخصات و ویژگی های آن تا حدود زیادی منحصر به آن سازمان و مختص آن شرایط می باشد .

در پی معرفی آن استراتژی ها ، هر کدام را به لحاظ طرح ریزی ، نحو ه ی اجرا و پیاده سازی تشریح خواهم نمود تا حدی که در مراحل انتهایی آن از میزان اثربخشی پروژه های اجرا شده نیز بتوانید اطمینان حاصل نمایید و میزان تحقق اهداف را اندازه بگیرید و بسنجید .

همانطور که در بالاتر گفتم در آینده نحوه ی اجرا و پیاده سازی آن ها را در حد امکانات و بضاعت رسانه های نوشتاری ارائه خواهم نمود . توضیح مفصل تر و ارائه راهکارهای عملی منوط به بررسی وضعیت کنونی سازمان و ارزیابی محیط درونی و فرآیندها و سیستم شرکت می باشد .

فهرست این استراتژی ها به شرح زیر می باشد .

  1. کاهش زمان توقف و خاموشی خطوط تولید
  2. کاهش زمان تعویض خط
  3. کاهش زمان های چرخه ها و بهینه سازی زمان گردش موجودی
  4. کاهش هزینه های ساخت
  5. افزایش ظرفیت تولید
  6. بهبود ارتباطات
  7. کاهش ضایعات
  8. کاهش دوباره کاری
  9. افزایش راندمان تولید

اجرای هر کدام از استراتژی های فوق خود نقطه قوتی برای هر سازمانی محسوب می شود . هرکدام از این عوامل داخلی موجب این می شود که سازمان امکان بهره برداری از فرصت های موجود درمحیط خود و بازار را پیدا کرده و همچنین اثرات نامطلوب و آسیب های ناشی از تهدیدهایی که پیرامون سازمان وجود دارند را به حداقل رسانده و یا سازمان رادر برابر آنها رویین تن کند .

 

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.