تعریف استاندارد ایزو ISO 22000 چیست؟ (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی)

 استاندارد ایزو ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی) ، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی نام دارد و برای سازمان هایی است که در زنجیره مواد غذایی فعالیت دارند.

 استاندارد ایزو ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی) زنجیره مواد غذایی شامل شرکت هایی است که به هر نحوی در موضوع خوراک فعالیت می کنند، به عنوان مثال کشاورزی، حمل و نقل مواد غذایی، تولید مواد غذایی، بسته بندی مرتبط با مواد غذایی، رستوران ها و هر شرکت دیگری که در زمینه مواد غذایی کار می کند.استاندارد ایزو 22000 و HACCP

 استاندارد ایزو ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی) الزاماتی را برای سازمان ها ایجاد می کند تا تضمین نماید محصول غذایی ارائه شده عاری از هر نوع آلودگی می باشد.

آلودگی ها در این استاندارد به سه نوع میکروبی، شیمیایی و فیزیکی تقسیم می شود.

متن استاندارد نسخه نهایی استاندارد ۲۲۰۰۰۲۰۱۸ با عنوان سیستم مدیریت و ایمنی زنجیره تأمین غذایی
مقداری در خصوص HACCP:

HACCP که مخفف عبارت (Hazard Analysis, Critical Control Point) به معنی تجزیه و تحلیل خطر و شناسایی نقاط کنترل بحرانی می باشد.

این استاندارد هم برای تمام زنجیره مواد غذایی کاربرد داشته و یکی از الزامات و زیرمجموعه های استاندراد ISO22000 نیز می باشد.

این استاندارد به دنبال شناسایی نقاط بحرانی بوده و با روش های کنترلی می خواهد مواد غذایی نهایی عاری از هر گونه خطری باشند.

تاریخچه استاندارد HACCP و استاندارد ایزو ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی)

  • در سال ۱۹۵۹ سازمان فضایی آمریکا از استاندارد HACCP برای تولید و مصرف مواد غذایی فضانوردان که امری مهم بشمار می رفت استفاده کرد.
  • در سال ۱۹۷۰ وزارت بهداشت ایالت متحده امریکا پیشنهاد بکار گیری از استاندارد HACCP را ارائه کرد.
  • سال ۱۹۸۰ پیشنهاد بکار گیری این استاندارد توسط سازمان جهانی غذا (WHO) ارائه شد.
  • سال ۱۹۸۳ پیشنهاد بکارگیری haccp در بخش اروپایی سازمان جهانی اروپا داده شد.
  • در سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ استاندارد HACCP رسما توسط کمیته میکروبیولوژی ایالت متحده تدوین شد.
  • در سال ۱۹۹۳ تدوین رسمی استاندارد EA93/94 در اتحادیه اروپا و تاکید بر اجرای HACCP .
  • بکارگیری اجباری استاندارد مطابق پیشنهاد کدکس () در سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۱۹۹۵ .
  • تدوین اولین استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی در سازمان ISO در سال ۲۰۰۵ با نام ISO 22000 .
  • در حال حاضر گفته می شود سازمان ایزو در حال بررسی ویرایش استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ می باشد، انتظار می رود در سال ۲۰۱۶ پیش نویس این استاندارد تهیه شده و در سال ۲۰۱۷ منتشر شود.

متن استاندارد نسخه نهایی استاندارد ۲۲۰۰۰۲۰۱۸ با عنوان سیستم مدیریت و ایمنی زنجیره تأمین غذایی

 استاندارد ایزو ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی) همخوانی مناسبی با ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ دارد و مانند آن دارای ۸ بند می باشد.

 استاندارد ایزو ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی) به نسبت HACCP دارای پیچیدگی ها و الزامات بیشتری می باشد و پیاده سازی نیز سنگین تر و زمان بر تر می باشد و همانطور که قبلا گفتیم HACCP یکی از زیر مجموعه های استاندارد ۲۲۰۰۰ می باشد.

متن استاندارد نسخه نهایی استاندارد ۲۲۰۰۰۲۰۱۸ با عنوان سیستم مدیریت و ایمنی زنجیره تأمین غذایی

 استاندارد ایزو ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی) به خاطر الزامات زیر ساختی مانند GMP (Good Manufacturing Practice) یا شرایط تولید خوب نسبت به استاندارد های دیگر هزینه بیشتر دربر دارد.

در خصوص GMP نیز درآینده مطالبی ارائه می کنیم اما در همین حد بدانید که سازمان های مواد غذایی بایستی در محیط تولیدشان از نظر ساختمانی الزامات خاصی (مانند کف سالن، سقف، دیوارها وکناره ها، انبارها، پنجره ها و …) را رعایت کنند که این موارد در صورتی که بطور صحیح ساخته نشده باشد می تواند هزینه های زیادی را در بر داشته باشد. البته این الزامات تقریبا مطابق الزامات سازمان غذا و دارو نیز می باشد.

متن استاندارد نسخه نهایی استاندارد ۲۲۰۰۰۲۰۱۸ با عنوان سیستم مدیریت و ایمنی زنجیره تأمین غذایی

امیدواریم این اطلاعات مختصر در خصوص استاندارد ایمنی مواد غذایی، استاندارد ایزو ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی) مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

متن استاندارد نسخه نهایی استاندارد ۲۲۰۰۰۲۰۱۸ با عنوان سیستم مدیریت و ایمنی زنجیره تأمین غذایی

 استاندارد ایزو ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی) نیز توسط برخی از شرکت های انگلیسی به رهبری موسسه اعتبار دهی انگلستان تدوین شد و در سال ۲۰۰۵ بعنوان استاندارد بین المللی ایزو منتشر شد.

اینمطلب را از دست ندهید.

دانلود متن کامل استاندارد ایزو ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی)

متن استاندارد نسخه نهایی استاندارد ۲۲۰۰۰۲۰۱۸ با عنوان سیستم مدیریت و ایمنی زنجیره تأمین غذایی

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.