تکنیک حل مسئله با روش ۸D

حل مسئله بخشی از تفکر است. حل مسئله که پیچیده‌ترین بخش هر عملیات فکری تصور می‌شود، به عنوان یک روند مهم شناختی تعریف می‌گردد که محتاج تلفیق و مهار یک سری مهارت‌های بنیادین و معمولی است (گلداشتاین و لواین، ۱۹۸۷). حلّ مسئله وقتی مطرح می‌شود که یک موجود زنده یا یک سامانهٔ هوش مصنوعی نداند که برای رفتن از یک موقعیت به موقعیت دیگر باید چه مسیری را بپیماید. این نیز خود بخشی از روند یک مسئلهٔ بزرگ‌تر است که یافتن مسئله و شکل‌دهی مسئله بخشی از آن می‌باشد.

 

تکنیک حل مسئله با روش 8D

در روش های حل مسئله، ابزار های کارامدی مانند طوفان فکری ، نمودار های پراکندگی و مانند آن موجود می باشند ، ولیکن ممکن است یک یا چند علت ریشه ای مد نظر قرار داده نشده باشند. می دانیم که حل مسئله عبارت است از داشتن سیستمی مرتبط با هدف جهت شناسایی علل بالقوه و بالفعل فرایند های سازمان. از عواملی که نیاز به این سیستم را در سازمان ها پر رنگ تر می کنند، می توان به لزوم پیاده سازی استاندارد های مختلف ، فضای رقابتی کسب و کار و نیاز مندی های مشتریان اشاره کرد . یکی از مهم ترین روش های حل مسئله ،‌ فرایند حل مسئه یا روش ۸D می باشد.

همانطوری که از عنوان این روش مشخص است، روش ۸D از هشت گام تشکیل شده است که به صورت زنجیر وار به یکدیگر متصل هستند. این روش در زمان هایی که عوامل بروز مشکلات سازمان ناشناخته می باشند، با استفاده از شیوه هایی نظام مند و سیستمی و هم چنین در یک فرایند منطقی به جهت دنبال کردن قدم به قدم و حل ریشه ای مسائل ، کمک به سزایی به سازمان خواهد کرد.

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.