سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و دستیابی به عملکرد پایدار و برتر

SOCIAL CAPITAL AND KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ACOSTAINEND SUPERIOR PERFORMANCE

مولف :پریما فاتح چهر

هدف :

این مقاله تلاش ما را برای آغاز این فرآیند و به منظور رفع ابهامات است که توسط نقشی که مدیریت دانش در آن ایجاد می کند و از طریق طیف گسترده ای از مزایای رقابتی موجود در برخی از سازمان ها صورت میگیرد . به طور خاص این مقاله اهداف گسترش درک رشته مدیریت دانش را دارد با بررسی اینکه چگونه  مدیریت دانش می تواند بر عملکرد سازمانی تاثیر بگذارد و با بررسی ظرفیت سازمان در مدیریت دانش به طور دقیق تصمیم گیری می کند .

طراحی/ روش ها/ رویکردها :

در بررسی ادبیات نظریه منابع – مزیت در مورد شرکت، سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در حدود پیشنهادات راه سازمانی در پیشرفت توانایی خود در مدیریت دانش و دستیابی به عملکرد پایدار و برتر می باشد.

یافته ها:

توصیف ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در اینکه چگونه هر دو کمک می کند به اینکه سازمان دستیابی پیدا کند به عملکرد برتر و پایدار در داخل بازار.

این سازمان قصد دارد با سطح بالایی از سرمایه اجتماعی قابلیت های بیشتر مدیریت دانش نسبت به سازمان با سطوح پایین سرمایه اجتماعی دست یابد.

محدودیت های تحقیق/ مفاهیم :

این مقاله گسترش تحقیقات قبلی مدیریت دانش می باشد با پیشنهاد اینکه چگونه سرمایه اجتماعی می تواند تاثیر مثبت در توانایی مدیریت دانش سازمانی بگذارد.

مفهوم علمی:

از آنجا که منابع در تمام کسب و کار نسبتا محدود می باشد و به خصوص تا وقتی که کسب و کار کوچک است نسبت به رقبای خود در سرمایه اجتماعی می واند منجر به حمایت و تصمیم گیری مدیریت دانش شود. پرورش سرمایه اجتماعی در توسعه آن نقش بیشتری دارد.

ابتکار/ ارزش :

رهبری بین سرمایه  اجتماعی، مدیریت دانش و عملکرد سازمانی را این مقاله فراهم می کند. بنیاد مطالعات آینده را در رهبری بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش میتوان دانست.

مدیریت دانش می تواند به کاهش چرخه زمان ما، جلوگیری از منسوخ شدن شرکت ها،موثرکردن فرآیندها  کمک کند همچنین می تواند به اینکه چگونه حس و فرهنگ شرکت را تغییر دهد کمک کند.

نظریه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش:

اصطلاح سرمایه اجتماعی برای اولین بار در صحنه ادبیات جامعه شناسی دیده شده است. ابتدا بنظر می رسد در مطالعات جامعه و در شبکه های قوی و برجسته اهمیت مرکزی دارد.

 

چگونه سرمایه اجتماعی می تواند مدیریت دانش و یک سازمان را افایش دهد؟

میتوان این نظریه که سرمایه اجتماعی می تواند به بالاتر بردن توانایی سازمان در مدیریت دانش را مدنظر گرفت زیرا ظرفیت آن را می توان از انواع مختلف در نظر گرفت. از نظر دانش به تسهیل سرمایه اجتماعی کمک می کند.

توسعه از جمعی از سرمایه های فکری که بر اثر شرایط لازم و برای تغییر و ترکیب رخ می دهد تشکیل شده است. در این روش سرمایه های فکری جمعی هستند و تعریف شده اند به عنوان دانش و قابلیت  دانستن در سرمایه فکری، به عنوان سازمان، جامعه و یا عمل حرفه ای.

سرمایه اجتماعی همچنین میتواند به تسهیل توسعه در سرمایه فکری کمک کند. از آن جا که سرمایه فکری بستگی به دانش و تجربه در احزاب مختلف دارد. سرمایه فکری تا حدود زیادی وجود سرمایه اجتماعی را تسهیل می کند.  سرمایه اجتماعی همچنین بر این نظریه بوده که بازی کننده نقش توسعه صلاحیت های اصلی را در دانش معین دارد.

حضور سرمایه اجتماعی می تواند همچنین به گرفتنن ، تدوین و انتقال دانش  کمک کند. سرمایه اجتماعی این نظریه را دارد که خدمت کردن جز موثر توسعه انسانی و اجتماعی می باشد.

به طورکلی امید است که این مقاله بتواند به عنوان یک نقطه در خدمت ارجاع برای تحقیقات آینده مدیریت دانش و عملکرد یک شرکت باشد. علاوه بر این امید است که این مطالعه به عنوان پایه و اساس خدمت برای مطالعات آینده که به بررسی رابطه و بین سرمایه و مدیریت دانش باشد بپردازد.

 

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.