رییس سازمان توسعه تجارت در نامه ای، سه فرایند ثبت سفارش در سامانه ثبت سفارش را ابلاغ کرد. سازمان توسعه تجارت در راستای تسهیل امور متقاضیان و در اجرای تصویب‌نامه‌ هیات وزیران در جهت ساماندهی و یکپارچه‌سازی طی بخشنامه‌های فرآیند ساماندهی ثبت سفارش در سامانه ثبت سفارش را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه خطاب به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات آمده است: “در راستای تسهیل امور متقاضیان و در اجرای تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳. ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۹۷.۱.۲۲ هیات محترم وزیران در جهت ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرآیند ثبت سفارش موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود”.

  1. تمامی ردیف تعرفه‌های باقی مانده در سامانه ثبت سفارش به سامانه جامع تجارت انتقال یافته و کلیه متقاضیان دریافت مجوز ثبت سفارش (اعم از افتتاح یا تمدید) صرفا از درگاه سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
  2. فرآیند ویرایش در ثبت سفارشات بانکی: معاون وزیر در امور صادرات:در دوره اعتبار ثبت سفارش بانکی، ویرایش همانند آنچه که تابحال در ثبت سفارش بانکی عمل می‌شده است مبنا خواهد بود. معاون وزیر در امور صادرات:در صورت انقضاء مهلت اعتبار ثبت سفارش بانکی، حداکثر یکبار تمدید مجاز خواهد بود و اعتبار آن تا سقف ۱۸۰ روز پس از تاریخ صدور ثبت سفارش اولیه می‌باشد.
  3. فرآیند ویرایش در ثبت سفارشات غیربانکی: اصلاحات و ویرایش همانند ثبت سفارش بانکی بلامانع است. هرگونه ویرایش و یا تمدیدی نیازمند اخذ مجوز کمیته ماده ۱۴ تصویب نامه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ هیات وزیران می‌باشد و یا درخواست ثبت سفارش جدید بانکی انجام شود.

 

ابلاغ فرایند ثبت سفارش در سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت

ثبت سفارش چیست؟

یکی از الزامات واردات کالا به کشور، ثبت سفارش و پیش از آن دریافت مجوز ثبت سفارش در سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت به‌عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

براین اساس، دریافت پیش فاکتور از فروشنده و ثبت سفارش در سامانه ثبت سفارش از مراحل و گام‌های اولیه واردات کالاست. مجوز ثبت سفارش فایلی است که توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادر می‌شود و روی آن شماره هشت رقمی مجوز ‌ و تاریخ مجوز ثبت سفارش همراه شماره و تاریخ پروفرما و نام شرکت متقاضی که می‌تواند شرکت وارد‌کننده باشد، درج می‌شود. مشخصات کالای ثبت سفارش در صورتی که تعدادشان زیاد باشد در برگه‌های جداگانه به مجوز ثبت سفارش ‌ضمیمه می‌شود. حق ثبت سفارش عبارت از میزان و مبلغی است که به موجب قانون و بودجه هرسال تعیین می‌شود و به بعضی کالاهای وارده به کشور اعم از این که از طریق سیستم بانکی یا خارج از سیستم بانکی سفارش داده شده باشد، تعلق می‌گیرد‌. به نظر می‌رسد هدف از ایجاد سیستم ثبت سفارش کالا ثبت آماری و کنترل ضوابط فنی برای کالاهای وارداتی توسط دولت باشد. مراحل ثبت سفارش برای واردات کالا:

  1. آگاهی از تعرفه کالای مورد ثبت سفارش
  2.  اخذ پروفرما از فروشنده کالا
  3.  مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی برای تکمیل فرم ثبت سفارش
  4.  اخذ مجوز ورود کالا طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان‌های ذی‌ربط
  5.  مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه‌نامه
  6.  اقدام به ثبت سفارش در بانک واسطه معامله به منظور ثبت سفارش کالا (پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار به انضمام فرم بانکی، پروفرما، بیمه‌نامه و اجازه نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام می‌شود).

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.