ویرایش جدید استاندارد ایزو ISO19011:2018 ممیزی سیستم های مدیریتی

ایزو ISO19011:2018 ویرایش جدیدی از استاندارد ۱۹۰۱۱ ارائه کرده است که سبب صرفه جویی در منابع پول و زمان و هزینه و با رویکردی یکسان به سیستم های چندگانه مدیریتی ممیزی می گردد. در جهان تجارت امروز ، سازمان های زیادی هستند که شمار زیادی از سیستم های مدیریتی مثل سیستم مدیریت کیفیت ، محیط ، سرویس های  IT و امنیت اطلاعات استفاده می کنند . به عنوان نتیجه باید گفت که این سازمان ها می خواهند ممیزی این سیستم ها را هم آهنگ و تا جایی که امکان دارد ترکیب کنند.
در مقایسه با اولین ویرایش استاندارد ISO 19011 ،که در سال ۲۰۰۲ فقط برای ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ ارائه شد ، دامنه ایزو ۱۹۰۱۱:۲۰۱۱ به نام راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی ، برای نحوه ی تفکر و ترکیب ممیزی سیستم ها مدیریتی مختلف ( ممیزی چندین استاندارد سیستم مدیریتی  ) ،تهیه شده است.
این استاندرد در بهینه سازی و تسهیل در یکپارچه سازی اجزای سیستم مدیریتی  به سازمان ها  کمک می کند و منجر به آسان سازی و ممیزی یک جز از سیستم های مدیریتی سازمان ، تاثیر گذاری فرآیند ممیزی ، کاهش تکرار ها و کاهش نقص ها حین ممیزی می گردد .
همچنین ایزو ۱۹۰۱۱:۲۰۱۱ راهنمایی برای مشارکت ممیزی داخلی و خارجی مهیا می کند . مخاطبان این استاندارد ممیزان ، تیم رهبری ممیزی ، مدیران برنامه ی ممیزی ، سازمان های سیستم های مدیریتی و سازمان هایی که نیاز به مشارکت در ممیزی دارند ، می باشند .

از فواید این استانداردISO19011:2018 بخوانید :

در مقایسه با ویرایش قبلی ، استانداردISO19011:2018 ریسک و قدرت تشخیص رقابتی تیم ممیزی و ممیزان فردی را دارد . همچنین استفاده از تکنولوژی برای ممیزی از راه دور مورد توجه قرار گرفته است . به عنوان مثال می توان از گفتگو های از راه دور نام برد .
ارتقای دیگر این استاندارد در مشخصی کردن ارتباط بین ایزو ۱۹۰۱۱ و iso/iec 17021:2011 یعنی استاندارد ارزیابی انطباق ، الزامات ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی سازمان های صدور گواهی دهنده می باشد و این موضوع برای کسانی که درگیر گواهینامه ممیزی سیستم مدیریتی هستند و الزامات iso/iec 17021:2011  را پیگیری می کنند ، می تواند مفید واقع شود .

دانلود متن کامل این استانداردISO19011:2018:

ISO 19011 2018

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.