مشکلات پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در اکثر سازمان های ایرانی مانع پیاده سازی اثربخش سیستم مدیریتی در سازمان می شود با شناخت مشکلات پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در این مطلب ، می توانید با اقدامات لازم جهت رفع موانع استقرار ایزو ۹۰۰۱ را اجرا نمایید. چرا اکثر سازمان ها نمی توانند به طور اثربخش استاندردهای مدیریتی را پیاده سازی نمایند؟ موانع اصلی پیاد سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان ها چه می باشد؟

مهمترین موانع پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱

۱-منابع انسانی

۱-۱-کارکنان

 • نداشتن انگیزه کارکنان
 • مقاومت در برابر تغییرات

عموما کارکنان بنا به دلایل زیر در مقابل تغییرات مقاومت می نمایند:

 1. فرار از مسئولیت های جدید
 2. ترس از نداشتن اطلاعات از استانداردهای مدیریتی
 3. از دست دادن موقعیت خود در سازمان
 4. نداشتن توانایی در اجرای مسئولیت های مرتبط با استانداردهای مدیریتی

کیفیت مسئولیت هر فردی در سازمان می باشد و تنها یک بخش کیفیت یا نماینده مدیریت مسئولیت استانداردهای مدیریتی را بر عهده ندارد

 • نداشتن منابع انسانی مورد نیاز در استقرار سیستم مدیریتی. در سازمان های بزرگ می توان نظارت بر عملکرد سیستم مدیریتی را بر عهده یک تیم واگذار نمود این تیم می تواند تضمین کیفیت یا نماینده مدیریت یا سیستم ها و روش ها باشد.
 • نداشتن برنامه های آموزشی. جهت استقرار اثربخش سیستم مدیریت ، باید قبل از استقرار دوره های آموزشی عمومی آشنایی استاندارد ایزو برای مدیران برگزار شود.

۱-۲-مدیریت ارشد

فقدان تعهد و حمایت مدیریت ارشد. یکی از عوامل اساسی اثرگذار در موفقیت استقرار سیستم مدیریتی کیفیت ، حمایت مدیریت ارشد می باشد مدیریت ارشد باید از در دسترس بودن منابع مورد نیاز جهت استقرار سیستم مدیریتی ، اطمینان حاصل نموده و با تعیین خط مشی و اهداف کیفی ، تمام سطوح سازمان را درک نموده باشد.

۱-۳-مشاور و راهنمای حرفه ای

نداشتن مشاور حرفه ای

۱-۴-فرهنگ سازمانی

مشارکت کارکنان در فعالیت های بهبود نشان دهنده فرهنگ سازمانی می باشد اکثر سازمان های ایرانی بدون اینکه به این موضوع توجه نمایند اقدام به پیاده سازی استانداردهای مدیریتی می نمایند

۲- نداشتن منابع مالی

 • هزینه های بالای شرکت های گواهی دهنده ایزو معتبر
 • هزینه بالای مشاورحرفه ای
 • هزینه های بالای کالیبراسسیون و تصدیق تجهیزات اندازه گیری
 • در دسترس نبودن کامیپوترجهت تایپ مستندات طراحی شده

۳- روش ها یا فرآیند

 • تناسب نداشتن مستندات طراحی شده با سازمان
 • نداشتن زمان کافی جهت پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱
 • طولانی شدن زمان تایپ مستندات طراحی شده
 • در دسترس نبودن اطلاعات

یکی از اهداف اصلی پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، جمع آوری اطلاعات و به اشتراک گذاری ان ها بین واحدهای مرتبط می باشد

۴-ماشین آلات و تجهیزات

در سازمان های تولیدی، تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی باید متناسب الزامات قانونی یا استانداردهای تعریف شده ، تعریف گردد:

 • نداشتن زیر ساخت مناسب در نگهداری محصول در صورتی که انبار موضوعیت دارد
 • نداشتن زیر ساخت مناسب جهت ارتباطات درون یا برون سازمانی
 • نداشتن زیر ساخت مناسب جهت حمل و نقل داخل سازمانی یا حمل و نقل بیرونی
 • با شناخت مشکلات پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان ها ، می توانید جهت استقرار سیستم مدیریتی ، برنامه عملیاتی موفقی را طرحریزی نمایید.

 

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.