معرفی استاندارد ISO 10015

در دنیای صنعتی امروز، با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی ها و سیستم های کاری سازمان ها، استفاده از فرآیند آموزش ، قوی ترین ابزاری است که می تواند راهگشای سازمان ها جهت حضور و ارتقاء و همچنین بقاء در عرصه بازارهای رقابتی باشد.

امروزه باید توجه داشته باشیم که تنها افزایش کمی نفر ساعت آموزش و برگزاری دوره های مختلف آموزشی، به تنهایی نمی تواند نشانگر کیفیت و به کار بستن آموزش های فرا گرفته شده در سازمان باشد، بلکه این اثربخشی آموزش است که می تواند شاهدی دال بر ضمانت اجرایی دوره های آموزشی باشد.

استاندارد ISO 10015  از جمله استانداردهای سری ۱۰۰۰۰ است که هدف آن راهنمایی جهت طرح ریزی و سازماندهی فرآیند آموزش در سازمان ها می باشد. این استاندارد برای اولین بار در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط گروهی از نویسندگان جمع آوری و در دسترس عموم قرار گرفته است.

استقرار فرآیند آموزش بر اساس استاندارد ISO 10015 می تواند موثرترین راه در خصوص پایش و اندازه گیری اثر بخشی فرآیند آموزش باشد. در این استاندارد چگونگی طرح ریزی یک فرآیند چهار مرحله ای شامل مراحل زیر است:

۱- نیاز سنجی

۲- اجرا

۳- ارزیابی اثربخشی آموزش

۴- ایجاد دوره های جدید عنوان

اجرای اثربخش سیستم مدیریت آموزش در آموزش در سازمان ها نیازمند تعهد مدیریت، تعهد آموزش گیرندگان و در نهایت تعهد آموزش دهندگان می باشد. با استفاده از راهنمای موجوددر استاندارد ISO 10015 سازمانها علاوه بر رفع نیازمندی ، در مسیر تحقق یک سازمان یاد گیرنده حرکت می نمایند. باید توجه شود امروزه در صورتی که سازمان ها در راستای افزایش دانش خود از طریق آموزش گام برندارند، محکوم به نابودی هستند.

 

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.