چرا آموزش کارکنان در سازمان ها ضروری است؟

هر سازمانی در امر آموزش کارکنان خود اهداف متنوعی را دنبال می‌کند و برای آن سیاست های مختلفی دارد که این امر می‌تواند با توجه به اهداف، سیاست‌های سازمان متفاوت باشد اما آموزش کارکنان و توانمندسازی آنان راهی برای رسیدن به اهداف سازمان هاست، در ذیل برخی از مهمترین اهداف آموزش کارکنان را مطرح می‌کنیم :

همسو نمودن کارکنان با اهداف سازمان: یکی از مهمترین اهداف آموزشی دستیابی به اهداف سازمان وسیاست‌های آن است و در عین حال پیشرفت شغلی و حرفه‌ای کارکنان نیز مدنظر می‌باشد.

کاهش حوادث کاری: گاهی در سازمان‌ها تولیدی اتفاقات می‌افتد که منجر به آسیب دیدن کارکنان می‌گردد که این امر به عدم آگاهی یا نداشتن مهارت کافی آنان برمی‌گردد، این اتفاق برای سازمان‌ها و کارخانجاتی که تجهیزات حساس و خطرساز دارند بیشتر به چشم می‌آید از طرف دیگر اگر اتفاقی برای کارکنان نیافتد منجر به افزایش ضایعات و از بین بردن منابع سازمان می‌شود که این امر نیز پسندیده نیست.

افزایش رضایت شغلی کارکنان: یکی از مسائلی که فکر مدیران را به خود مشغول کرده بحث روحیه و انگیزه کارکنان و به تبع آن رضایت شغلی آنان است، در این راستا نظریات مختلفی مانند سلسله نیازهای مازلو مطرح است.

به روز کردن دانش نیروي انسانی: یکی از اهدافی که همه سازمان به دنبال آن هستند بحث بهره‌وری است که به دست آوردن آن فقط با نیروی انسانی آگاه و توانمند ممکن است، در صورتی که کارکنان از دانش لازم برخوردار نباشند در کمیت و کیفیت کارشان تاثیرگذار خواهد بود و بدون شک آموزش و بهسازی کارکنان راهی است برای بهره‌وری سازمان.

کمک تحولات سازمانی: سازمان‌های همیشه با تغییر و تحولاتی گوناگونی در محیط خود مواجه هستند و برای اینکه بتوانند بهتر با این تغییرات کنار بیایند یکی راه حل‌های آماده سازی کارکنان و همسو ساختن آنان با تغییرات است؛ اما نکته‌ای که می‌توان اشاره کرد این است که معمولا کارکنان در مقابل تغییرات مقاومت می‌کنند، اما اگر آموزش درست به آنان داده شود و آنان را از نتایج تغییرات آگاه سازیم، نسبت به این تغییرات واکنش بهتری نشان خواهند داد. یکی راه‌حل‌های دیگر مشارکت دادن آن کارکنان در برنامه‌ریزی‌های لازم برای تغییراتی که تحقیقات نشان از موفقیت آمیز بودن این راهکار جهت تغییرات در سازمان داشته است.

تقویت روحیه همدلی و همکاري در بین کارکنان: اینکه متوجه شویم یک سازمان به اهداف خود خواهد رسید یا خیر از روحیه همدلی و همکاری کارکنان مشخص می‌شود، اینکه تا چه حد فضای اعتماد، تفاهم و همکاری در بین کارکنان و سازمان وجود دارد و هر چه این اتفاق بیشتر شود دستیابی به اهداف سازمان قابل لمس‌تر می‌گردد؛ حال یکی از راه حل‌های رسیدن به این مهم آموزش کارکنان و ایجاد نمودن زمینه های همکاری و همدلی آنان در سازمان است، زیرا کارکنانی که از دانش و توانمندی لازم برخوردارند و علایق یکدیگر اطلاع دارند خیلی بهتر می‌توانند با هم کارکنند و اهداف سازمان را محقق سازند.

آموزش

آموزش

منبع: واحد آموزش شرکت فرآیند بهبود پارسیان

 

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.