چرخه PDCA

PDCA چیست؟

چرخه دمینگ یا PDCA که مخفف کلمات (plan–do–check–act or plan–do–check–adjust) می یاشد، یک روش مدیریتی است که در چهار مرحله انجام و دوباره تکرار می‌شود. این مراحل به ترتیب عبارتند از طراحی، انجام، بررسی و اقدام. از این روش برای کنترل و بهبود مستمر محصولات و فرایندها استفاده می‌شود. امروزه از دیگر روش ها، OPDCA است که بخش مشاهده شرایط کنونی یا observation  به آن اضافه شده است.

روش اجرای PDCA شامل چهار مرحله به شرح زیر است :

  • برنامه ریزی (Plan)

این مرحله شامل ارزیابی یک فرآیند جاری یا یک فرآیند جدید و شناسایی نحوه اجرای آن است. یکی از نکات بسیار مهم این است که بدانیم چه خروجی مورد نظر است تا بتوان به طور دقیق برنامه ریزی انجام داد. در این فاز اغلب می تواند برنامه ریزی های کوچکتر، ساده تر انجام شود، به راحتی نظارت شده و خروجی ها قابل پیش بینی تر باشد.

  • اجرا و انجام (DO)

برنامه نوشته شده در مرحله قبل به اجرا می رسد. تغییرات کوچک معمولا مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته و داده ها جمع آوری می شوند تا ببینیم تغییرات اجرایی شده ناشی از برنامه ریزی موثر بوده است.

  • بررسی (Check)

در طول مرحله بررسی، داده ها و نتایج حاصل از دو مرحله قبل مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرند. داده ها با نتایج پیش بینی شده در مرحله طراحی مقایسه می شوند تا بتوانیم هرگونه شباهت و تفاوت را مشاهده کنیم.

در این مرحله همچنین فرآیندهای تست و آزمون مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا بتوانیم تغییرات احتمالی ناشی از آزمون و مرحله برنامه ریزی را مشاهده کنیم. یکی از راه های پیشنهادی برای تحلیل داده ها استفاده از نمودارهای میله ای است. این موضوع کمک می کند تا در صورتی که چرخه PDCA چندین بار انجام شود، بتوان نتایج را با هم مقایسه و ارزیابی کرد.

  • عمل کردن (Act)

این مرحله همچنین تنظیم نیز نامیده می شود. اجرای این مرحله درست در زمانی است که فرآیند بهبود یافته است. اطلاعات ثبت شده از مرحله اجرا و بررسی به شناسایی مسائل مربوط به روند کمک می کند. این مسائل ممکن است شامل مشکلات، عدم انطباق، فرصت هایی برای بهبود و سایر مسائل باشد که منجر به نتایج مطلوب می شود.

 

به طور کلی PDCA توسط  W. Edwards Deming معرفی شده است. با این حال او همواره PDCA را به عنوان چرخه Shewhart معرفی کرده است. بعدها نیز این چرخه به PDSA به مفهوم برنامه ریزی، انجام، مطالعه و قانون و بعد از آن نیز همانطوری که اشاره شد به OPDCA تغییر یافت. در صورت استفاده صحیح از این روش، نتایج بسیار مطلوبی در مراحل مختلف انجام کار حاصل خواهد شد.

 

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.