راهنمای شیوع بیماری کرونا

نظرها/ مقالات

راهنمای ایمنی و بهداشت پیوست سند نسبتا جامع برای کارگاههای ساختمانی و کارگاههای تولیدی که با کمی تغییر و بهبود می توان برای سازمان خودتون بومی سازی کنید.

فایل زیر دارای پوسترهای فرهنگ سازی خوبی است که می شود از آنهای را برای آموزش و فرهنگ سازی استفاده کرد.

دانلود فایل راهنمای ایمنی و بهداشت

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.