برگزاری اولین دوره آموزشی الزامات استاندارد مدیریت کیفیت در شرکت آب منطقه ای تهران

برگزاری اولین دوره آموزشی الزامات استاندارد مدیریت کیفیت در شرکت آب منطقه ای تهران

برگزاری اولین دوره آموزشی الزامات استاندارد مدیریت کیفیت به همت معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای تهران نخستین دوره آموزشی الزامات استاندارد مدیریت کیفیت با هدف
بیشتر بخوانید ...