ارزیابی اقتصادی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی اقتصادی ، به تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت طرح از دید جامعه می پردازد

img

ارزیابی اقتصادی ، به تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت طرح از دید جامعه می پردازد

ارزیابی اقتصادی ، به تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت طرح از دید جامعه می پردازد . در چنین بررسی ، بیشتر به هزینه و سودآوری جامعه توجه می شود و این ممکن است متفاوت باشد با حالتی که صرفاً هزینه و منفعت موسسه مد نظر است .

سوالاتی که در این مقوله می تواند مطرح گردد عبارتند از :

–  هزینه و منغعت مستقیم طرح وقتی که بر مبنای قیمت های سایه ای محاسبه می گردد چقدر است ؟

–  اثرات طرح روی توزیع درآمد در جامعه چگونه است ؟

–  اثرات طرح روی میزان صرفه جویی و سرمایه گذاری در جامعه چگونه است ؟

–  طرح چه سهمی در خودکفائی ، اشتغال و نظم اجتماعی جامعه دارد ؟

برای دانلود کتاب ارزیابی طرح های اقتصادی به لینک زیر مراجعه کنید:

ارزیابی طرحهای اقتصادی زاهدی

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.