۵ رمز موفقیت کسب و کار در دوران رکود:

رمز اول: درک نیاز، کلید طلایی

یادگیری از محیط، کلید طلایی

شناخت دقیق نیاز، مسیری ایمن جهت توسعه

طرح ریزی ارزش ، گامی موثر در مسیر درست

انتخاب فضاهای خالی

بهای تمام شده

رمز دوم: بدنبال کشف نیازهای پاسخگویی نشده باشید.

سرنخ نیازهای پنهان کجاست؟

متفاوت اندیشیدن، کشف فرصتهای  کلیدیست

رمز سوم:هدف مند باشید

اهمیت وجودی چشم انداز

کارت امتیازی متوازن

هدف اصلی، اجرای استراتژی یا محقق هدف؟

رمز ۴:تمرکز بر مزیت قانونی به عنوان شاه کلید موفقیت کسب و کار مزیت رقابتی ایجاد کنید.

مزیت رقابتی ایجاد کنید

نقش شعار در کسب و کار

رمز ٥:در اجراي برنامه هاي استراتژيك به جز رسيدن به هدف به فكر ميانبر هم باشد

براي راه ميانبر، اقدام به خلق قواعد جدید بزنید

قاعده شکنی ، راهی به سوی تعالی

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.