تعالی سازمانی چیست؟

یکی از مباحثی که بسیاری از سازمان ها بدنبال ان هستند و با وجود اینکه چندین سال از عمر آن می گذرد، اما همچنان جدید است، مباحث مرتبط با تعالی سازمانی و جایزه های کیفی است.

معمولا سازمان ها در کنار پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت و استانداردهای ایزو، علاقه و رقبت فراوانی به اجرا و پیاده سازی مدل های تعالی سازمانی هستند.

مدل های تعالی سازمانی مختلفی در دنیا وجود دارد که سه مدل معروف ترین و مدل های اصلی هستند.

 

تعالی سازمانی

  • مدل تعالی سازمانی  EFQM مدل تعالی سازمانی که در اتحادیه اروپا از آن استفاده می شود.
  • مدل مالکوم بالدریچ، مدل آمریکایی تعالی سازمانی
  • مدل دمینگ، مدل ژاپنی تعالی سازمانی

 

مدل های تعالی سازمانی می توانند چارچوب مناسبی برای مدیریت و پیشرفت صنایع و کسب و کارها در دنیای رقابت باشند.

 

در ایران دو سازمانی متولی ارائه جایزه ملی کیفیت بر مبنای مدل های تعالی سازمانی هستند. مدل تعالی سازمانی ایران بیشتر برگرفته شده از مدل EFQM است و در ایران با نام جایزه ملی کیفیت و جایزه ملی تعالی سازمانی شناخته می شود.

 

متولی جایزه ملی تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی است که با ارزیابی سازمان ها گواهینامه و یا جایزه تعالی سازمانی را به شرکت ها اعطا میکند.

جایزه تعالی سازمانی دارای سه سطح است که برای هر کدام باید امتیاز لازم کسب گردد.

  • گواهی تعهد به تعالی
  • تقدیر نامه تعالی
  • تندیس ها

اما متولی جایزه ملی کیفیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور است که از سال ۸۱ و بر اساس مدل EFQM مدل ایرانی تعالی سازمانی را تدوین نمود. این جایزه نیز بر مبنای امتیاز دریافتی سازمان ها دارای سطوح مختلف می باشد:تعالی سازمانی

  • اهتمام به کیفیت
  • اشتهار به کیفیت
  • تندیس ها

در ارزیابی این مدل های، معیارهای مختلفی در سازمانها بررسی می شود، بعنوان مثال در جایزه ملی کیفیت معیارها و میزان نمره هر معیار بر اساس شکل زیر است:

معیارهای ارزیابی در جایزه ملی تعالی سازمانی نیز بر اساس تصویر روبرو می باشد.

 

سازمان هایی که تصمیم به دریافت این جایزه ها دارند بایستی بتوانند بر اساس معیارهای فوق و الزامات مدل تعالی سازمانی، موارد را در سازمان اجرا کرده و اظهارنامه ای بر این مبنا آماده نمایند و پس از آن از طرف سازمان های مربوطه جهت ارزیابی و تایید معیارها به سازمان مراجعه می کنند.

……………………………………………………………

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.