سبک رهبری

سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد هدف: تعیین سبک رهبری مدیران (سبک دستوری، سبک توجیهی، سبک مشارکتی، سبک تفویضی) پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد هدف: تعیین سبک
بیشتر بخوانید ...
کارتیمی

کار تیمی چیست

کار تیمی چیست کارتیمی دستیابی به موفقیت‌ها را در هر سازمانی آسان می‌نماید تعریف کارتیمی، دلایل نیاز به کارگروهی، گام‌های شکل‌گیری و ویژگی‌های تیم موثر در این مطلب تشریح شده
بیشتر بخوانید ...