سرمایه انسانی

سرمایه انسانی سرمایه انسانی ‘Human Capital’ مقیاس ارزش اقتصادی مجموعه مهارت کارکنان است. این مقیاس بر مبنای میزان تولید محصول توسط کارگر است، درصورتی که کار همه افراد یکسان باشد. البته
بیشتر بخوانید ...

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت کنترل کیفیت عبارتند از تکنیک‌ ها و سیستم‌هایی که برای دستیابی به کیفیت مطلوب محصول و حذف محصولات غیراستاندارد استفاده می‌شوند. اقدامات مهم دستیابی به کنترل کیفیت محصول
بیشتر بخوانید ...

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک چیست ؟                                                   برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که طی آن رهبران سازمان اهداف و ماموریت‌های آینده را شناسایی و چشم‌انداز مربوطه را ترسیم می‌کنند. طی این فرآیند،
بیشتر بخوانید ...