ISO 17020

ISO/IEC ۱۷۰۲۰ تعیین کننده معیارهای کلی برای عملکرد شرکت های بازرسی است. این استاندارد الزامات مورد نیاز برای تائید صلاحیت عملکرد شرکت های بازرسی را ارائه می کند و پایداری و بی طرف بودن فعالیت های نظارتی و بازرسی آنها را در چهارچوبی مشخص تضمین می کند. هدف از این استاندارد مشخص کردن ضوابط عمومی سازمانهای بازرسی کننده بی طرف می باشد.این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز بیان می کند.  استاندارد ۱۷۰۲۰ جهت بهره مندی سازمان های بازرسی کننده و مراجع تائید صلاحیت و دیگر سازمانهای مربوطه با شناسایی صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده در نظر گرفته شده است.این مجموعه ممکن است هنگام استفاده در بخشهای مختلف یا بازرسی در حین کار نیازمند تفسیر باشند.   اخذ ایزو ISO/IEC ۱۷۰۲۰ به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق سازمان های بازرسی کننده  مورد بررسی قرار می گیرد.

 

دامنه کاربرد این استاندارد به چه صورت است؟

استاندارد ۱۷۰۲۰  علاوه بر این که می تواند راهنمایی برای بازبینی، ارزیابی و صدور گواهینامه باشد، می تواند در تایید صلاحیت انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده مرجع تایید صلاحیت کاربرد داشته باشد.

 

مزایای پیاده سازی این استاندارد در سازمان شما چیست؟ 

افزایش اطمینان مشتری به سازمان

شناسایی نیازهای کارکنان از طریق استاندارد سازی

شناسایی مسائل ایمنی در سازمان

شناسایی نیازهای مشتری به طور کامل به همراه مستندات

قابلیت تامین نیازهای مشتری توسط سازمان به طور کامل و دقیق

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.