استاندارد ملی ایران ۲۲۴۲۴ – راهنمای حکمرانی مدیریت پروژه، برنامه و پورتفوی
ISO 21505:2017 Project, programme and portfolio management – Guidance on governance

نظرها/ مقالات /توسط مازیار جهادی

استاندارد ISO21505 راهنمای حکمرانی، ساختار و رهنمودهایی را برای حکمرانی پروژه ها، برنامه ها و پورتفوی ها شرح می دهد.
حکمرانی پروژه ها، برنامه ها و پورتفوی ها شامل قسمت هایی از حکمرانی است که مربوط به پروژه ها، برنامه ها و پورتفوی ها بوده ولی به آن ها محدود نمی شود. سازمان ها می توانند از این استاندارد برای حکمرانی هر یک یا تمام پروژه ها و برنامه های خود استفاده کنند.

استاندارد حکمرانی مدیریت برنامه،مدیریت پروژه و مدیریت پورتفوی ISO 21505 به منظور استفاده توسط هر سازمان و هر گروهی از سازمان ها برای پروژه ها، برنامه ها و پورتفوی ها در هر اندازه و پیچیدگی می‌باشد اما ممکن است نیاز به تطبیق با نیازهای خاص سازمان داشته باشد. به علاوه این استاندارد طراحی شده است تا راهنمایی برای نهادهای حاکم و مدیریت اجرایی و ارشد که می توانند مسئولیت های حکمرانی در سازمان های خود داشته باشند ارائه کند.

رهنمودهای مشخص شده برای حکمرانی پروژه ها، برنامه ها و پورتفوی ها در این استاندارد می تواند به موارد زیر کمک کند.
• بهبود پاسخگویی و شفافیت
• بهبود تعامل با ذینفعان
• کاهش ریسک سازمانی

• افزایش احتمال دستیابی به نتایج، منافع پایدار و افزایش فرصت ها
• بهبود ارتباطات
• بهبود شفافیت با توجه به ارزش ها، اصول اخلاقی و اصول راهنما

برخی از مفاهیم و اصطلاحات
• حکمرانی Governance
اصول، خط مشی ها و چارچوبی که توسط آن ها یک سازمان هدایت و کنترل می شود
• ذی نفع
شخص، گروه یا سازمانی که منافعی دارد یا می تواند اثر گذارد یا تحت تأثیر قرار گیرد یا بفهمد که خودش توسط هر جنبه از پروژه، برنامه، پورتفوی یا حکمرانی سازمان تحت تأثیر قرار گرفته است.
• ریسک
رویداد نامعلوم یا مجموعه ای از رویدادها با تأثیر بالقوه مثبت یا منفی است
• منفعت
مزیت، ارزش یا سایر تأثیرهای مثبت ایجاد شده است
• نهاد حاکم
شخص، گروه یا نهاد پاسخگو برای حکمرانی یک سازمان، سازمان ها یا قسمتی از یک سازمان است.

مثالی از ساختار حکمرانی پروژه ها، برنامه ها و پورتفوی ها

PPP : Projects , Programmes , Portfolios

اصولا تفاوت حکمرانی با مدیریت چیست؟
حکمرانی اختیار می دهد، هدایت می کند، توانمند می کند، نظارت را فراهم کرده و اقدامات مدیریت را محدود می کند.
توصیه می شود مدیریت به منظور دستیابی به اهداف سازمانی درون محدودیت های تنظیم شده توسط حکمران سازمان، کار کند.
وظایف حکمرانی و وظایف مدیریت می تواند در سطوح مختلف و در قسمت های مختلف سازمان انجام شود اما نهاد حاکم در مورد عملکرد سازمان، پاسخگو می ماند.
در حالی که حکمرانی و مدیریت، متفاوت هستند، توصیه می شود هر شخص دخیل در حکمرانی و مدیریت، مسئولیت برای کار فعالانه برای دستیابی به اهداف سازمان داشته باشد.

فهرست مطالب و بندهای استاندارد راهنمای حکمرانی مدیریت برنامه، پروژه و پورتفوی
• اصطلاحات
• ساختار
• حکمرانی پروژه ها، پورتفوی ها و برنامه ها
• حکمرانی پروژه ها
• حکمرانی برنامه ها
• حکمرانی پورتفوی ها
• پیوست (آگاهی دهنده) پیاده سازی، بهبود مستمر و حفظ چهارچوب حکمرانی

دانلود متن استاندارد را از اینجا iso21505 انجام دهید

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.