معرفی ایزو ۱۰۰۰۴ :استاندارد رضایت مندی مشتری ISO10004 ویرایش سال ۲۰۱۸ جدیدترین استاندارد در حوزه مشتری مداری می باشد که می تواند به رونق کسب وکار شما وارائه یک چهره جدید از سازمان شما در ذهن مشتری به عنوان یک سازمان مشتری مدار کمک شایانی نماید.

نظرها/ مقالات /توسط مازیار جهادی

اهداف سنجش رضایت مشتری بر مبنای استاندارد ISO 10004 :

با بکارگیری این راهنما که از مدرنترین سیستم های بازاریابی و بازار شناسی بین الملل بهره گرفته است در نظر داریم سازمان :

 • دائماَ انتظارات مشتریان (فعلی و بالقوه)را شناسائی کند.
 • سیستم مناسبی برای جمع آوری واقعی و صحیح داده ها را (بدون اثرگذاری) ایجاد نماید.
 • سیستم علمی را برای تجزیه و تحلیل داده ها ایجاد نماید.
 • بازخورهای مناسبی برای بهبود (اعم از بهبود سازمانی، بهبود محصولات و بهبود خدمات) ایجاد نماید.
 • در نهایت رضایت مشتری را دائما پایش نماید.

مزایای ایزو سنجش رضایت مشتری(ISO 10004) عبارتند از :

 • کمک به افزایش اثربخشی مدیریت
 • تسریع شناسایی و پاسخگویی به نظرات مشتریان و سایر طرفهای ذینفع سازمان
 • افزایش رضایت مشتریان و سایر طرفهای ذینفع سازمان
 • استفاده از بازخور مشتری در جهت بهبود کیفیت محصولات
 • افزایش اعتبار سازمان
 • تشویق کارکنان برای بهبود روابط با مشتریان
 • برقراری امکان سنجش و اندازه گیری رضایت مشتری
 • تشخیص به موقع توقعات مشتریان

 

متن استاندارد را از اینجا دانلود کنید    ……….      مدیریت رضایتمندی مشتریان ISO10004:2018

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.