استاندارد بین المللیISO 21500 (مدیریت پروژه- خطوط راهنما) راهنمایی هایی را درباره مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه ارائه می‌کند که برای عملکرد پروژه مهم و برآن تاثیرگذار است. استاندارد بین المللیISO 21500 (مدیریت پروژه- خطوط راهنما) بر مبنای تعریف مفاهیم یازده گانه ، فرآیند‌های قابل استاندارد‌سازی ۳۸ گانه مدیریت پروژه را ( صرف نظر از تحول و پشتیبانی) در پنج گروه فرآیندی و ۱۰ گروه موضوعی زیر ارائه می‌نماید:

گروه‌های فرآیندی شامل: فرآیندهای آغازین ،برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، کنترل و اختتام می‌باشد. گروه‌های موضوعی شامل موضوعات یکپارچه‌سازی، ذینفعان، محدوده، منابعف زمان، هزینه، ریسک، کیفیت، تدارکات و ارتباطات می‌باشد. در هدف فرآیند دستاورد‌های پیاده‌سازی فرآیند توصیف شده است. شرح فرآیند شامل خطوط راهنمایی برای استقرار فرآیند بوده که قابلیت الزامی شدن را دارد. ورودی و خروجی هر فرآیند علاوه بر تبیین ارتباطات فرآیندها، می‌تواند شاخصی برای اندازه‌گیری اثربخشی فرآیند باشد. سازمان‌های پروژه محور و همچنین سازمان‌هایی که بخشی از فعالیت‌های آن‌‌ها پروژه محور می‌باشد و یا دارای دفاتر مدیریت پروژه می‌باشند می‌توانند فعالیت‌های خود را بر اساس این استاندارد بین المللیISO 21500 (مدیریت پروژه- خطوط راهنما) سازماندهی نمایند. دامنه کاربرداستاندارد بین المللیISO 21500 (مدیریت پروژه- خطوط راهنما) می‌تواند مخاطبان زیر را در بر گیرد.

    • کارفرمایان و ناظران پروژه
    • پیمانکاران پروژه
    • دفاتر مدیریت پروژه سازمان‌ها

شرکت فرآیند بهبود پارسیان با تکیه بر صلاحیت ممیزان حرفه‌ای در زمینه مدیریت پروژه شرایط ممیزی و صدور تاییدیه انطباق استاندارد بین المللیISO 21500 (مدیریت پروژه- خطوط راهنما) را فراهم نموده است.

دانلود متن کامل استاندارد بین المللیISO 21500 (مدیریت پروژه- خطوط راهنما)

AS ISO استاندارد مدیریت پروژه به انگلیسی۲۱۵۰۰-۲۰۱۶

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.