راهنمای انتقال ISO 9001:2015

استاندارد ISO 9001:2015 نسبت به ویرایش ISO 9001:2008 تغییرات اساسی داشته است ، به‌منظور مشخص نمودن ارتباط بین ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱ با ویرایش قبلی ، تغییرات ویرایش جدید و ارتباط بین استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 9001:2008  در قالب راهنمای انتقال ISO 9001:2015 تهیه شده و در ادامه ارائه شده است.
استاندارد ISO 9001:2015 مطابق ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت پیوست SL از ده بند تشکیل‌شده است. در فایل راهنمای انتقال ISO 9001:2015 ، ارتباط بین استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 9001:2008 به‌صورت ماتریسی ارائه‌شده و شما می‌توانید با یک نگاه کلی تغییرات موردنیاز در هر یک از بندها را در سازمان خود موردتوجه قرار دهید.مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در استاندارد ISO 9001:2015 نسبت به ISO 9001:2008

ریسک‌ها و فرصت‌های موردنیاز
دانش سازمانی
تعیین محیط کسب‌وکار
تعیین ذی‌نفعان
جایگزینی اطلاعات مستند شده به‌جای کنترل مستندات و کنترل سوابق
فرآیندهای کنترل بر ارائه‌دهنده خارجی
حذف بند نظامنامه کیفیت و نماینده مدیریت
– و…

جزییات تغییرات در هر بند استاندارد ISO 9001:2015 نسبت به ISO 9001:2008 در راهنمای انتقال ISO 9001:2015 آمده است.

 

دانلود راهنمای انتقال ISO 9001:2015 – راهنمای انتقال ایزو ۹۰۰۱

ISO9001-PDF

راهنمای انتقال ISO 9001:2015

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.