برای درک بهتر ضرورت و اهمیت بازاریابی و مشاوره مدیریت بایستی تعریفی از بازاریابی و مشاوره مدیریت ارایه شود. بازاریابی و مشاوره مدیریت یعنی متقاعد کردن یک یا چند نفر جهت انجام یک کار و فعالیت که این فعالیت می تواند ترغیب مبادله یک خدمت یا کالا و هزاران مثال دیگر باشد.

مقدمه درباره بازاریابی و مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت یعنی متقاعد کردن یک یا چند نفر جهت انجام یک کار و فعالیت که این فعالیت می تواند ترغیب یک کودک جهت انجام تکالیف شب، ازدواج یک نفر با شما، یا مبادله یک خدمت یا کالا و هزاران مثال دیگر در بازاریابی و مشاوره مدیریت باشد. به طور کلی همه انسان ها به خصوص در قرنی که در حال حاضر در آن زندگی می کنیم روزانه بارها و بارها درگیر مشاوره مدیریت هستند بی آنکه به آن فکر کرده باشند. با توجه به این تعریف بیایید فعالیت های روزانه خود را مرور کنیم. . . . چند جلسه مشاوره مدیریت در یک روز داریم؟ چقدر در مشاوره مدیریت خود موفق هستیم؟ چقدر می توانیم حس موافقت دیگران را بر بیانگیزیم؟ با ما همراه باشید.

در موارد بسیار زیادی ما عصبی می شویم در بازاریابی و مشاوره مدیریت، قهر می کنیم، از ادامه فعالیت یا مذاکره منصرف می شویم و مواردی از این دست. ما در دوره ای زندگی می کنیم که بیشترین آمار طلاق، درگیری های خیابانی و شلوغی های بی حد دادگاه های خانواده را در تاریخ رقم زده ایم، علت آن چیست؟ متاسفانه به تناسبی که انسان در طی قرون در زمینه های مختلف رشد و پیشرفت کرده است در موضوع ارتباط موثر، مشاوره مدیریت و تکنیک هایش کودک مانده بازاریابی و مشاوره مدیریت است.

ابتدا اطلاعاتی درباره فنون بازاریابی و مشاوره مدیریت از سوابق مشتری خود به دست می آورد

در حوزه ضرورت و اهمیت بازاریابی و مشاوره مدیریت ، تعداد زیادی از انسان های بزرگسالی فنون بازاریابی و مشاوره مدیریت وجود دارند که مانند یک کودک رفتار می کنند و چه بسیار انسان هایی را داریم که در روابط زناشویی به مشکلات عدیده ای مواجه شده اند و فقط به دلیل اینکه به ارتباط موثر آگاهی ندارند و نمی دانند که در خیلی از ارتباط های روزمره خود در مقام یک مشاوره مدیریتنده فنون بازاریابی و مشاوره مدیریت هستند و باید به مانند یک مشاوره مدیریتنده عمل کنند. یک مشاوره مدیریتنده در مقابل مشتری خود چه کاری انجام فنون بازاریابی و مشاوره مدیریت می دهد؟

ابتدا اطلاعاتی از سوابق مشتری خود به دست می آورد که می تواند شامل سوابق خرید او، سن، جنسیت، میزان تحصیلات، محل تولد او، محل سکونت او و. . . باشد. سپس در زمان مذاکره با توجه به وضعیت شخصیتی و رفتاری ثابت و گذرای فرد طرف مذاکره نوع مذاکره خود را انتخاب می کند که می تواند شامل: زمان جلسه، شرایط روحی، مکان جلسه و. . . در شرایط رفتاری گذرا و نوع تیپ شخصیتی، میزان بلندی یا کوتاهی صدا، سرعت کلام و . . . در شرایط شخصیت و رفتاری ثابت طرف مذاکره کننده باشد.

به یک مثال توجه کنید: کودک شش ساله شما در حال بازی کردن با دستگاه پلی استیشن خود است و شما می خواهید بگویید که دستگاه را خاموش و به رختخواب خود برود. فقط کافی است با کمی تامل ببینید او کجای بازیش است آیا در اوج حساسیت و استرس است؟ یا از روی بی حوصلگی دارد ادامه می دهد؟ کافی است کمی به زبان بدن کودک خود دقت کنید تا ببینید خوشحال است یا عصبی است و..

اما در بیشتر موارد بدون در نظر گرفتن خیلی از پارامترهای مهم برای شروع یک مذاکره ما فقط با ابزار قدرت (قدرت خیالی) وارد میدان می شویم.

شناسایی تهدیدها و فرصت ها در بازار و قانون بازاریابی و مشاوره مدیریت

این امر به شناسایی فرصت‌های قانون بازاریابی و مشاوره مدیریت جدید بازار برای محصولات موجود و جدید، کمک شایانی می‌نماید. همچنین اطلاعاتی درباره سهم بازار، ماهیت رقابت در قانون بازاریابی و مشاوره مدیریت، سطح رضایت مشتری، عملکرد مشاوره مدیریت و کانال توزیع ارائه می‌دهد. از این اطلاعات می‌توان در حل مشکلات در قانون بازاریابی و مشاوره مدیریت بهره گرفت.

تدوین استراتژی‌های بازاریابی و مشاوره مدیریت چیست

امروزه بازارها دیگر محلی نیستند بازاریابی و مشاوره مدیریت چیست بلکه جهانی شده‌اند. به همین دلیل تولید‌کنندگان برای برقراری تماس با مشتریان و کنترل کردن کانال‌های توزیع با مشکل بازاریابی و مشاوره مدیریت چیست و دشواری مواجه هستند. شدت رقابت نیز افزایش یافته است. در چنین شرایطی، پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان برای مثال بازاریابی و مشاوره مدیریت چیست، دشوار است. یکی از وظایف در چنین بازارهای گسترده، تقسیم بندی بازار است. اطلاعات حاصل از تحقیقات بازاریابی نه تنها به تدوین استراتژی‌های بازار بلکه به اجرای آن ها نیز کمک می‌نماید بازاریابی و مشاوره مدیریت چیست.

تعیین نیازها و خواسته‌های مشتریان در بازاریابی و مشاوره مدیریت حرفه ای

امروزه بازاریابی، مشتری محور شده است. تولید در مقیاس بازاریابی و مشاوره مدیریت حرفه ای بزرگ به چند واسطه برای توزیع و پخش محصول نیاز دارد. وجود چند واسطه باعث ایجاد شکاف اطلاعاتی خواهد شد. تحقیقات بازاریابی گزینه خوبی برای رفع این مشکل هستند. تحقیقات بازاریابی در رابطه با ساختار توزیع، اطلاعاتی بازاریابی و مشاوره مدیریت حرفه ای درباره مشتری ارائه خواهد داد و به پیاده‌سازی و اجرای بازاریابی مشتری‌ بازاریابی و مشاوره مدیریت حرفه ای گرا کمک خواهد کرد.

ترکیب موثر ارتباط در بازاریابی و مشاوره مدیریت موفق

در عصری که بازاریابی انبوه بازاریابی و مشاوره مدیریت موفق دیگر معنایی ندارد و میکرو بازاریابی مطرح است، ارتباطات نقش بسیار مهمی ایفا می‌نماید. تحقیقات بازاریابی به دنبال کشف رسانه‌های بازاریابی و مشاوره مدیریت موفق تبلیغاتی موثر، تبلیغات اثربخش و ابزارهای ارتباطی یکپارچه هستند. پژوهش بر روی چنین جنبه‌هایی به ترویج موثر محصول شرکت بازاریابی و مشاوره مدیریت موفق در بازار کمک خواهد کرد.

بهبود فعالیت‌های مشاوره مدیریت

تحقیقات بازاریابی برای تحلیل و ارزیابی عملکرد شرکت در بازار و همچنین برای سنجش اثربخشی نیروهای مشاوره مدیریت استفاده می‌شود. اطلاعات حاصل از تحقیقات بازاریابی به شناسایی مناطق مشاوره مدیریت و مناطقی که میزان مشاوره مدیریت در آنان کم است، کمک خواهد کرد. همچنین روش‌های جایگزین برای توزیع کالا را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

پیش‌بینی مشاوره مدیریت

چالش برانگیزترین وظیفه برای هر مدیر تولید، حفظ سرمایه و موجودی در سطح مطلوب است. از آنجایی که تولید بر مبنای تقاضا انجام می‌شود، بنابراین پیش‌بینی علمی مشاوره مدیریت، امری ضروری است. با استفاده از روش سهم بازار، روش برآورد نیروی مشاوره مدیریت و روش هیئت منصفه در تحقیقات بازاریابی می‌توان میزان مشاوره مدیریت را پیش‌بینی کرد. همچنین شایان ذکر است که تحقیقات بازاریابی به ثابت نگه داشتن ظرفیت مشاوره مدیریت و برنامه‌های عملیاتی بازاریابی کمک می‌کند.

زنده نگه داشتن برند (نام تجاری)

از تحقیقات بازاریابی می‌توان جهت بررسی موقعیت فعلیِ برند (نام تجاری) و تخمین ارزش آن استفاده کرد. همچنین برای بررسی امکان گسترش و تغییر نام برند نیز به کار می‌رود. هدف اصلی بازاریابی ایجاد وفاداری به برند است. تحقیقات بازاریابی به توسعه تکنیک‌هایی برای مورد پسند کردن برند در اذهان عمومی و حفظ وفاداری به برند کمک می‌کند.

تسهیل معرفی محصول جدید در بازاریابی و مشاوره مدیریت تلفنی

تحقیقات بازاریابی به تست محصولات بازاریابی و مشاوره مدیریت تلفنی جدید در یک یا دو بازار بازاریابی و مشاوره مدیریت تلفنی با مقیاس کوچک و همچنین به تشخیص رفتار مشتری در مواجهه با محصول جدید و توسعه یک روش بازاریابی مناسب کمک می‌کند. مشکلات مشتریان در رابطه با محصول جدید را شناسایی می‌نماید. به عبارتی دیگر خطرات و تهدیدهای مربوط به معرفی محصول بازاریابی و مشاوره مدیریت تلفنی جدید را کنترل می‌کند.

در این مقاله سعی شد ضرورت و اهمیت بازاریابی و مشاوره مدیریت اهمیت آن در رونق کسب و کار ، بهبود فضای کار ، رشد سود آوری و افزایش مشاوره مدیریت نکاتی ارایه گردد.

 

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.