هدف استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ ISO بهبود کیفیت خدمات آموزشی غیر رسمی و آموزش‌های سازمانی (آموزش‌های درون‌سازمانی و آن‌هایی که برون‌سپاری می‌شود) می‌باشد. استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ ISO ، اصطلاح “خدمات یادگیری” را به‌منظور تشویق تمرکز بر فراگیران و نتایج فرآیند و تأکید بر طیف کاملی از گزینه‌های موجود برای ارائه خدمات یادگیری به‌جای اصطلاح “آموزش” بکار می‌برد.

استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ ISO، بر شایستگی تأمین کنندگان خدمات یادگیری تأکید داشته و در پی آن به سازمان‌ها و افراد در انتخاب تأمین کننده خدمات یادگیری در جهت برآورده سازی نیازها و انتظارات سازمان برای توسعه صلاحیت و شایستگی کمک می‌نمایدآموزش‌های غیررسمی به آن دسته از آموزش‌های سازمان‌یافته اطلاق می‌شود که برای مخاطبین خاصی که به تحصیلات رسمی اشتغال ندارند، برنامه‌ریزی می‌شود این نوع آموزش‌ها معمولاً توسط مؤسسات آموزش خصوصی، مراکز آموزش بزرگسالان، دانشگاه‌های خصوصی، مؤسسات مهارت‌آموزی، هنرستان‌ها و …. ارائه می‌شود.

استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ ISO برای سازمان‌هایی که گواهی ایزو ۹۰۰۱ دارند و برای سازمان‌هایی که هیچ سیستم مدیریتی ندارند می‌تواند مفید واقع شود.

مزایای به‌کارگیری استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰

عمده مزایای به‌کارگیری استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ به شرح زیر هستند:

  • بهبود سیستم در کیفیت خدمات آموزشی ارائه‌شده.
  • شفافیت در خدمات معطوف به یادگیری
  • افزایش توان رقابتی خدمات ارائه‌شده
  • تحلیل شفاف برنامه‌های آموزشی
  • توسعه ی یک آموزش فراگیر محور اثربخش
  • تمرکز بر نیازهای فراگیران
  • نتایج قابل اندازه‌گیری در ارزشیابی خدمات آموزشی
  • پایش مستمر و کنترل فرآیند یادگیری
  • رسمیت بین المللی وتوسعه  فعالیت‌های آموزش در اثر اجرای استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰

ساختار استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰

ساختار استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ فهرست وار به شرح زیر است:

۱ دامنه کاربرد
۲ اصطلاحات و تعاریف
۳ خدمات یادگیری
  ۳.۱ تعیین نیازهای یادگیری
  ۳.۲ طراحی خدمات یادگیری
  ۳.۳ تهیه و تدارک خدمات یادگیری
  ۳.۴ پایش ارائه ی خدمات یادگیری
  ۳.۵ ارزشیابی صورت گرفته توسط تأمین کنندگان خدمات یادگیری

مدیریت تأمین کننده خدمات یادگیری

  ۴.۱ الزامات عمومی مدیریت
  ۴.۲ استراتژی و مدیریت کسب‌وکار
  ۴.۳ بازنگری مدیریت
  ۴.۴ اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی
  ۴.۵ مدیریت مالی و مدیریت ریسک
  ۴.۶ مدیریت منابع انسانی
  ۴.۷ مدیریت ارتباطات (درونی و بیرونی)
  ۴.۸ تخصیص منابع
  ۴.۹ ممیزی‌های داخلی
  ۴.۱۰ بازخورد از سوی ذی نفعان

پیوست الف: محتوی طرح کسب‌وکار

پیوست ب: اطلاعاتی برای بازنگری مدیریت
پیوست ج: اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی
پیوست د: مثال‌هایی از شایستگی‌های اصلی تأمین کنندگان خدمات یادگیری
پیوست ه: مطابقت استانداردهای ایزو ۲۹۹۹۰:۲۰۱۰ و ایزو ۹۰۰۱ ویرایش

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.