چهار نكته مهم در مورد حلقه های کنترل کیفیت Quality Control Circle

حلقه های کنترل کیفیت، گروه های کوچک متشکل از کارکنان رده اول (پايين ترين رده در چارت سازمانی) هستند که بطورپیوسته کیفیت کار، محصول و خدمات خود را کنترل نموده و بهبود می دهند.

۱- این گروه های کوچک :

 • داوطلبانه، فعالیت می کنند
 • ازمفاهیم و روش های کنترل کیفیت Quality Control و سایر ابزارهای بهبود Improvement استفاده می کنند
 • از خلاقیت Creativity اعضاء گروه بهره برداری می کنند و ارتقاء اعضای گروه را بصورت فردی و دوجانبه پیگیری می نمایند.

۲- حلقه های کنترل کیفیت درفعالیت های خود اهداف Object زیر را مد نظر قرار می دهند :

 • توسعه توانایی ها  Ability و قابلیت های Capability اعضاء و کسب خود باوری درمیان آن ها
 • شاداب، سرزنده و رضایت بخش کردن محیط و محل کار، بهبود رضایت مشتری Customer Satisfaction و همکاری در فعالیت های اجتماعی

۳- مدیران با در نظر گرفتن موارد زیر اطمینان حاصل می نمایند که فعالیت های حلقه های کنترل کیفیت در جهت کمک به بهبود سلامت سازمان است :

 • فعالیت های حلقه های کنترل کیفیت را به عنوان بخش مهمی از برنامه توسعه منابع انسانی Human Resource Development و احیاء و سرزنده کردن محیط کار در نظر می گیرند
 • فعالیت های حلقه های کنترل کیفیت روشی برای اجرای فعالیت های بهبود در گستره سازمان بوسیله تمامی افراد می باشد
 • پشتیبانی و راهنمایی لازم جهت مشارکت همگانی افراد را با در نظرگرفتن شخصیت فردی و انسانی هر یک از کارکنان فراهم می آورند.

۴- فلسفه فعالیت های حلقه های کنترل کیفیت :

 • آشکارکردن کامل توانایی های انسان و سرانجام تشویق و ایجاد انگیزه جهت تولید نتایج خوب و بی پایان
 • در نظرگرفتن جنبه های انسانی و ساختن محیط کاری سرزنده، راضی کننده و لذت بخش
 • مشارکت در توسعه و بهبود سازمان

 

دیدگاه خود را بنویسید

رایانامه شما منتشر نخواهد شد. لطفا فیلد های ضروری را پر کنید.