ISO 17020

ISO 17020

ISO 17020 ISO/IEC ۱۷۰۲۰ تعیین کننده معیارهای کلی برای عملکرد شرکت های بازرسی است. این استاندارد الزامات مورد نیاز برای تائید صلاحیت عملکرد شرکت های بازرسی را ارائه می کند و پایداری
بیشتر بخوانید ...